Back to all legal agreements

GPEL User Agreement - Slovenian

Last updated: February 13, 2023


Dobrodošli v Gemini!

Dobrodošli! Hvala za obisk Gemini.
Ta uporabniška pogodba (»uporabniška pogodba«) je pogodba med vami in družbo Gemini Payments Europe Limited (številka podjetja 669681), zasebno družbo, registrirano na Irskem, z registriranim naslovom na 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 (»družba« ali »Gemini«) in velja za vašo uporabo računa elektronskega denarja Gemini in povezanih plačilnih storitev, kot je določeno v tej uporabniški pogodbi.
Preden se registrirate za račun elektronskega denarja pri družbi in dostopate ali uporabljate katero koli od naših storitev, morate prebrati, se strinjati in sprejeti vse pogoje in določila v tem uporabniškem sporazumu in v pravilniku o zasebnosti. Zato pozorno preberite to uporabniško pogodbo in se prepričajte, da razumete določila in pogoje, ki jih vsebuje. Če ne razumete katerega od pogojev in določil v tej uporabniški pogodbi, se obrnite na nas, preden se registrirate za račun elektronskega denarja pri družbi in dostopate ali uporabljate naše storitve.

O nas

Družbo Gemini Payments Europe Limited, ki posluje kot Gemini, ureja Centralna banka Irske (CBI). Družba je institucija elektronskega denarja, ki izdaja elektronski denar in zagotavlja s tem povezane plačilne storitve. To so na Irskem regulirane dejavnosti. Družba je registrirana pri Centralni banki Irske pod referenčno oznako C432664.
Dodatne informacije o Centralni banki Irske so na voljo na www.centralbank.ie in si lahko ogledate registracijo družbe Gemini Payments Europe Limited na registers.centralbank.ie.

O podjetju Gemini Intergalactic Europe Limited

Gemini Intergalactic Europe Limited (številka podjetja 698251) je podružnica družbe in zagotavlja storitve izmenjave in skrbništva kriptosredstev. To so neregulirane dejavnosti na Irskem. Družba Gemini Intergalactic Europe Limited je registrirana pri Centralni banki Irske pod številko C453651 kot ponudnik storitev virtualnega premoženja (VASP) in je v skladu z Zakonom o kazenskem pravosodju (pranje denarja in financiranje terorizma) iz leta 2010 (kakor je bil spremenjen) (»irska AML zakonodaja«). Gemini Intergalactic je registrirana tudi v nekaterih drugih jurisdikcijah EGP in ti organi so na voljo tukaj na povezavi zadevne države EGP. Če je Gemini Intergalactic registrirana v določeni državi, bo organ za registracijo identificiran v povezavi države.
Storitve menjave, kliringa in skrbništva kriptosredstev, ki jih zagotavlja družba Gemini Intergalactic, ne bodo deležne enake regulativne zaščite kot storitve, ki jih zagotavlja družba v skladu s to uporabniško pogodbo. Zlasti se ne boste mogli obrniti na varuha človekovih pravic za finančne storitve in pokojnine v primeru pritožbe v zvezi z družbo Gemini Intergalactic. Za dodatne informacije si oglejte tudi »Financiranje nakupov kriptosredstev«. Storitve, ki jih ponuja družba Gemini Intergalactic, ne spadajo v to uporabniško pogodbo in so predmet določil in pogojev, določenih v ločeni pogodbi, ki jo sklenete z družbo Gemini Intergalactic.

Definicije

Kadar so besede v tej uporabniški pogodbi uporabljene z velikimi črkami, imajo naslednji pomen:
»Račun« pomeni račun elektronskega denarja, ki ga odprete pri nas prek spletnega mesta in/ali mobilne aplikacije, ki ga boste upravljali in uporabljali v skladu s to uporabniško pogodbo.
»Stanje« pomeni vrednost sredstev, ki so na voljo na vašem računu za uporabo v skladu s to uporabniško pogodbo.
»Delovni dan« pomeni kateri koli dan razen sobote ali nedelje ali državnega praznika na Irskem.
»CBI« pomeni Centralno banko Irske, katere naslov je New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irska; dodatne informacije o CBI lahko dobite na spletni strani CBI na naslovu www.centralbank.ie.
»Kriptosredstvo« pomeni kriptosredstvo (imenovano tudi »kriptovaluta«, »virtualna valuta«, »digitalna valuta« ali »virtualno blago«), kot je bitcoin ali ether, ki je digitalna predstavitev vrednosti, ki temelji na kriptografskem protokolu računalniškega omrežja.
»Podpora strankam« pomeni našo službo za stranke, ki vam je na voljo na naslovu support@gemini.com.
»EGP« pomeni Evropski gospodarski prostor.
»Varuh človekovih pravic za finančne storitve in pokojnine« pomeni storitve, ki jih zagotavlja Varuh človekovih pravic za finančne storitve in pokojnine. Podrobnosti o njemu lahko najdete na www.fspo.ie in nanj se lahko obrnete z dopisom na The Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Irska.
»Gemini« ali »družba« pomeni družbo Gemini Payments Europe Limited (številka podjetja 669681), katerega registrirani naslov je 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2.
»Mobilna aplikacija« pomeni mobilno aplikacijo Gemini, ki je na voljo za brezplačen prenos iz Applove trgovine App Store in Google Play Store.
»Način plačila« pomeni bančno nakazilo in plačilne instrumente, vključno s kreditnimi in debetnimi karticami, vendar ne omejeno nanje.
»Prevladujoča tržna cena« pomeni ceno kriptosredstva, izračunano z uporabo tehtane povprečne cene v zadnjih 24 urah v ameriških dolarjih, ki jo je družba Gemini Intergalactic Europe Limited izračunala ob 16.00 ET.
»Politika zasebnosti« pomeni politiko družbe Gemini, ki ureja obdelavo osebnih podatkov, ki je na voljo na spletnem mestu in mobilni aplikaciji, ki se lahko občasno spremeni.
»Tretji ponudnik« ali »TPP« pomeni ustrezno pooblaščenega ali registriranega ponudnika storitev informacij o računu (»AISP«), ponudnika storitev iniciacije plačil (»PISP«) ali izdajatelja kartičnih plačilnih instrumentov (»CBPII«) (kot so ti pogoji opredeljeni v predpisih Evropske unije (plačilne storitve) 2018).
»Uporabniška pogodba« pomeni to uporabniško pogodbo, objavljeno na spletnem mestu in v mobilni aplikaciji, ki jo je mogoče občasno spremeniti.
»Mi«, »nas«, »naš« pomeni Gemini.
»Spletna stran« pomeni spletno stran, ki je na voljo na nalsovu www.gemini.com.
»Pisno obvestilo« pomeni vsako obvestilo, posredovano po pošti ali elektronski pošti.
»Vi« ali »vaš« pomeni vas, fizično osebo, v imenu katere je račun odprt in voden.

Komunikacija

Ta uporabniški sporazum vam je na voljo in sklenjen v angleščini. Strinjate se, da lahko z vami komuniciramo v angleškem jeziku ali, kjer to zahteva veljavna zakonodaja, v jeziku države, v kateri imate stalno prebivališče. Kakršen koli prevod te pogodbe ali drugih dokumentov je na voljo samo za vaše udobje, v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. V primeru kakršnih koli neskladij in ob upoštevanju veljavne zakonodaje prevlada angleška različica te pogodbe ali drugih dokumentov, za njeno razlago pa velja angleški jezik.
Prosimo, shranite izvod te uporabniške pogodbe za svojo evidenco. Posodobljeno kopijo te uporabniške pogodbe si lahko kadar koli ogledate na spletnem mestu in v mobilni aplikaciji. Prav tako nas lahko kadar koli zaprosite za pdf kopijo te uporabniške pogodbe, tako da se obrnete na podporo strankam.
Kontaktirate nas lahko prek podpore strankam.
Če vas kontaktiramo v zvezi s to uporabniško pogodbo, vašim računom ali našimi storitvami, bomo uporabili najnovejše kontaktne podatke, ki ste nam jih posredovali. Osebne podatke v svojem računu morate posodabljati.
Običajno vas bomo kontaktirali po e-pošti. V ta namen morate vedno vzdrževati vsaj en veljaven e-poštni naslov v svojem profilu računa. Redno in pogosto morate preverjati dohodna sporočila. E-poštna sporočila lahko vsebujejo povezave do dodatnih informacij na naši spletni strani ali mobilni aplikaciji.
Vsako sporočilo ali obvestilo, poslano po e-pošti, se bo štelo, da ste ga prejeli isti dan, če je prejeto v vaš e-poštni nabiralnik pred 16.30 na delovni dan. Če je prejeto v vaš e-poštni nabiralnik po 16.30 na delovni dan ali ob kateri koli drugi uri, se bo štelo za prejeto naslednji delovni dan.
Kadar zakonodaja od nas zahteva, da vam zagotovimo informacije na trajnem nosilcu podatkov, vam bomo bodisi poslali e-pošto (s prilogo ali brez nje) ali poslali obvestilo, ki vas bo usmerilo na informacije na naši spletni strani na način, ki vam bo omogočil, da jih ohranite v tiskani ali drugi obliki, ki jo lahko trajno obdržite za nadaljnjo uporabo. Priporočamo, da hranite kopije vseh sporočil, ki vam jih pošljemo ali damo na voljo.
Za ogled e-pošte potrebujete računalnik s programsko opremo za e-pošto, ki lahko prikaže e-pošto v formatu HTML. Lahko vam pošljemo tudi priloge v prenosni obliki zapisa dokumentov (»PDF«), za katere potrebujete Adobejev Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno prenesete s spletnega mesta Adobe.
Nikoli vam ne bomo pošiljali e-poštnih sporočil s priloženimi izvršljivimi datotekami ali s povezavami do izvršljivih datotek. Če prejmete e-poštno sporočilo s takšnimi priponkami, izbrišite sporočilo, ne da bi kliknili priponko. Če niste prepričani, ali sporočilo izvira od nas, se obrnite na podporo strankam.
Poleg komunikacije po e-pošti vas lahko po potrebi kontaktiramo tudi s pismom ali prek telefona. Če uporabljate katero koli mobilno storitev, lahko z vami komuniciramo tudi prek SMS-a. Vsako sporočilo ali obvestilo, poslano po pošti, se bo štelo za prejeto tri dni od datuma pošiljanja za irsko pošto ali v petih dneh po pošiljanju za mednarodno pošto. Vsako sporočilo ali obvestilo, poslano prek SMS-a, se šteje za prejeto še isti dan.

Vaš račun Gemini

Vaš račun je račun elektronskega denarja, ki vam omogoča pošiljanje in prejemanje elektronskih plačil v skladu s to uporabniško pogodbo.
Morda imate enega ali več računov, od katerih vsak ustreza različni fiat valuti, ki jo Gemini občasno da na voljo.
V skladu z veljavnimi določbami te uporabniške pogodbe elektronski denar na vašem računu ne poteče, vendar se ne obrestuje.
Imate pravico dvigniti sredstva s svojega računa kadar koli. Vendar pa boste morda morali predhodno potrditi svojo identiteto. Ni minimalnega zneska dviga. Način dviga lahko izberete ob oddaji zahtevka za dvig. Dodatne določbe v zvezi z dvigom sredstev najdete v razdelku »Dvig sredstev«.
Računi za elektronski denar niso bančni računi in vaše dobroimetje se po irski zakonodaji ne šteje za »vlogo«. S sprejetjem tega uporabniškega sporazuma potrjujete, da irska shema zajamčenih vlog ne velja za vaš račun.
Kot institucija elektronskega denarja moramo zagotoviti, da so sredstva na vašem računu ustrezno »varovana«. To pomeni, da bodo sredstva, ki jih prejmemo in ustrezajo elektronskemu denarju na vašem računu, shranjena na enem ali več ločenih bančnih računih ločeno od naših lastnih sredstev. V primeru naše plačilne nesposobnosti bodo ta sredstva tvorila sklad sredstev, ki je ločen od naše stečajne mase in upravitelj vam bo upravičen iz tega sklada poplačati stroške (prednostno pred drugimi upniki).
Elektronski denar na računu pripada fizični ali pravni osebi, ki je registrirana kot imetnik računa. Nobena oseba razen imetnika računa nima nobenih pravic v zvezi z dobroimetjem na računu (ali povezanimi varovanimi sredstvi). Svojega računa ne smete dodeliti ali prenesti na tretjo osebo ali kateri koli tretji osebi drugače podeliti pravnega ali pravičnega interesa na njem.
Registracija računa
Če želite uporabljati naše storitve, morate najprej odpreti račun z registracijo svojih podatkov na naši spletni strani ali mobilni aplikaciji. Kot del postopka registracije boste morali sprejeti to uporabniško pogodbo in naš pravilnik o zasebnosti ter imeti morate pravno sposobnost, da ju sprejmete. Če naročite dodatne storitve, boste morda morali sprejeti dodatna določila in pogoje.
Za odprtje računa in uporabo naših storitev morate biti stari 18 let ali več. Z odprtjem računa izjavljate, da ste stari 18 let ali več. To ne velja za izdelke, za katere smo določili drugačno starostno mejo. Kadar koli lahko zahtevamo, da dokažete svojo starost.
Odprete lahko le en račun, razen če izrecno odobrimo odprtje dodatnih računov.
Račun lahko odprete le, če ste rezident jurisdikcije, kjer lahko Gemini posluje. Z odprtjem računa nam izjavljate in jamčite, da vaše odprtje računa ne krši nobenih zakonov ali predpisov, ki veljajo za vas.
Računa ne smete odpreti, če prebivate v določenih jurisdikcijah. Po lastni presoji se lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila odločimo za prekinitev in omejitev naših storitev v kateri koli jurisdikciji.
Med postopkom registracije boste morali:
 1. zagotoviti osebne podatke in dokazila (vključno z vašim polnim imenom, naslovom prebivališča in poštno številko, številko mobilnega telefona, e-poštnim naslovom, datumom rojstva in določenimi oblikami identifikacije) ter druge dokaze, ki jih lahko zahtevamo od vas, da lahko preverimo vaše identiteto in drugače spoštujemo naše zakonske in regulativne obveznosti;
 2. uporabiti svoj e-poštni naslov kot uporabniško ime pri nastavljanju računa;
 3. izbrati geslo, ki izpolnjuje naše minimalne varnostne zahteve;
 4. vnesti dvostopenjsko kodo za preverjanje avtentikacije, ki jo Gemini pošlje na vašo mobilno napravo;
 5. potrditi svoj e-poštni naslov; in
 6. prebrati in sprejeti to uporabniško pogodbo in politiko zasebnosti.
Vse informacije, ki jih posredujete med postopkom registracije računa ali kadar koli po njem, morajo biti resnične, točne in posodobljene. Ko bomo prejeli in odobrili vašo prijavo, vam bomo na vaš elektronski naslov poslali potrditev.
Če niste potrošnik, mikropodjetje ali dobrodelna ustanova, kot je opredeljeno v predpisih Evropske unije (plačilne storitve) 2018 (»PSR«), se strinjate, da vam ni treba posredovati nobenih informacij pod, ali v katerem koli drugem pogledu spoštovati 3. del PSR in da nam ni treba upoštevati nobenih predpisov iz predpisov 86(1), 86(2), 88(5), 88(6), 96, 98, 100, 1001, 104, 112 ali 113 PSR.
Vodenje računa
Ob zadovoljivi izvedbi postopka prijave, določenega v zgornjem razdelku »Registracija računa«, lahko začnete upravljati in uporabljati svoj račun prek spletne strani in/ali mobilne aplikacije.
Zagotoviti morate, da so podatki, zabeleženi v vašem računu, resnični, točni in vedno posodobljeni, mi pa ne odgovarjamo za kakršno koli izgubo, ki bi nastala, če tega ne storite. Kadar koli vas lahko prosimo, da potrdite točnost svojih podatkov ali predložite dokumente ali druge dokaze.
Dostop do računa
Do svojega računa lahko dostopate samo s poverilnicami za prijavo v račun in drugimi zahtevanimi oblikami preverjanja avtentikacije. Za varnost in zaščito vašega računa potrebujemo večfaktorsko avtentikacijo. Zato morate pri dostopu do svojega računa in izvajanju določenih operacij v svojem računu uporabiti vsaj dve obliki avtentikacije.
Oblike večfaktorske avtentikacije poleg vaših poverilnic za prijavo lahko vključujejo žetone za preverjanje, dostavljene prek SMS-a ali določene in podprte aplikacije za dvofaktorsko avtentikacijo (»2FA«). Če se odločite za namestitev in uporabo aplikacije 2FA na napravi (npr. telefonu ali tablici), na kateri je bil operacijski sistem kakor koli spremenjen, to storite na lastno odgovornost. To vključuje, vendar ni omejeno na, »rooted« (Android) ali »jailbroken« (iOS) napravo. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji prepovemo dostop iz katere koli naprave ali s katere koli naprave, na kateri je bil operacijski sistem spremenjen ali je domnevno spremenjen ali posegan. Strinjate se, da lahko vaše podatke 2FA posredujemo tretjemu ponudniku storitev, da nam pomaga pri preverjanju vaše avtentikacije.
Strinjate se, da ste svoje poverilnice za prijavo v račun in vse druge zahtevane oblike preverjanja avtentikacije, kjer je to primerno, izbrali sami. Strinjate se tudi, da boste poverilnice za prijavo v račun in vse druge zahtevane oblike preverjanja avtentikacije, vključno s ključi vmesnika za programiranje aplikacij (»API«), hranili zaupno in ločeno drug od drugega ter ločeno od vseh drugih informacij ali dokumentov v zvezi s svojim računom.
Strinjate se in razumete, da ste izključno vi odgovorni (in nas ne boste imeli za odgovorne) za upravljanje, spremljanje in vzdrževanje varnosti vaših poverilnic za prijavo in vseh drugih zahtevanih oblik avtentikacije, vključno z svojimim ključi API. Nadalje se strinjate in razumete, da nismo odgovorni (in vi nas ne boste imeli za odgovorne) za kakršen koli nepooblaščen dostop do vašega računa ali njegovo uporabo.
Če v svojem računu opazite kakršno koli nepooblaščeno ali sumljivo dejavnost, pišite na support@gemini.com alifraud@gemini.com in nas takoj obvestite.
Varnost računa
Zaščititi morate svoj račun ter vedno skrbeti za varne in zaupne podatke o računu in varnostne poverilnice (skupaj »varnostne podrobnosti«). Ne smete razkriti svojih varnostnih podrobnosti ali dovoliti, da jih uporablja kdo drug. Priporočljivo je, da redno spreminjate geslo (vsaj vsake tri (3) do šest (6) mesecev), da zmanjšate tveganje kršitve varnosti v zvezi z vašim računom.
Priporočamo, da ne:
 1. izberete varnostne podrobnosti, ki jo lahko nekdo drug zlahka ugane;
 2. opravite prijave v napravo, če je nimate v celoti pod nadzorom ali če ni v vaši lasti;
 3. pustite vseh naprav, s katerih ste se prijavili v svoj račun, brez nadzora;
 4. ostanete prijavljeni v svoj račun, ko ne dostopate do naših storitev; oz.
 5. podatke za prijavo v račun zapišete na mesto, kjer jih je mogoče zlahka odkriti in/ali ne da bi jih dobro prikrili.
Če veste ali sumite, da so bili vaši varnostni podatki izgubljeni, ukradeni, protipravno prilaščeni, nepooblaščeno uporabljeni ali kako drugače ogroženi, vam svetujemo, da jih takoj spremenite. Prav tako nas morate brez nepotrebnega odlašanja obvestiti tako, da se obrnete na podporo strankam, če izveste za kakršno koli izgubo, krajo, poneverbo ali nepooblaščeno uporabo svojega računa in varnostnih podrobnosti.
Če vam moramo povedati, da je na vašem računu prišlo (ali sumimo) do goljufive dejavnosti ali da je varnost vašega računa lahko ogrožena, bomo uporabili najhitrejši in najvarnejši način za stik z vami.
Priporočamo, da redno preverjate svoje stanje in zgodovino transakcij, da ugotovite morebitno nepooblaščeno uporabo svojega računa in preverite transakcije, ki jih ne prepoznate.
Če menite, da je bila transakcija, ki je niste odobrili, obdelana ali da je bila transakcija nepravilno izvedena, nam morate to nemudoma sporočiti tako, da stopite v stik s podporo strankam, da lahko vaš račun blokiramo za nadaljnjo uporabo. Nadaljnje podrobnosti o nepravilnih in nepooblaščenih plačilih so navedene v razdelku »Nepooblaščena plačila«.
Začasna ukinitev računa
Vaš račun lahko kadar koli začasno prekinemo brez obvestila, če:
 1. kršite kateri koli pogoj te uporabniške pogodbe ali kateri koli drug pogoj, ki velja za posebne storitve, zajete v ločenih pogojih;
 2. kršite ali imamo razlog za domnevo, da kršite katere koli zakone ali predpise, ki veljajo za vas ali vašo uporabo računa in/ali naših storitev;
 3. imamo razlog za domnevo, da ste kakor koli vpleteni v kakršno koli goljufivo dejavnost, pranje denarja, financiranje terorizma ali drugo kriminalno dejavnost;
 4. to od nas zahteva zakon ali regulativni organ ali pa moramo to storiti zaradi izpolnjevanja svojih zakonskih ali regulativnih obveznosti; oz.
 5. utemeljeno sumimo, da je prišlo do nepooblaščene ali goljufive uporabe vašega računa ali da je bila katera od njegovih varnostnih funkcij ogrožena.
Obvestili vas bomo pred začasno prekinitvijo ali, če predhodno obvestilo v danih okoliščinah ni mogoče, takoj po začasni prekinitvi, razen če nam zakon prepoveduje, da vas obvestimo.
Začasno ukinitev bomo preklicali takoj, ko bo to izvedljivo, potem ko prenehajo obstajati razlogi za prenehanje njegove uporabe, in vas obvestili po telefonu ali e-pošti, ko dostop do vašega računa ne bo več začasno ustavljen.
Zapiranje računa
Svoj račun lahko kadar koli zaprete tako, da se obrnete na podporo strankam.
Če je na vašem računu v času njegovega zaprtja stanje, vas bomo prosili, da svoja sredstva dvignete v razumnem času, v tem času pa bo vaš račun dostopen samo za namen dviga preostalega stanja. Po preteku tega obdobja ne boste mogli dostopati do svojega računa, lahko pa dvignete morebitna preostala sredstva tako, da se obrnete na podporo strankam in zahtevate, da se vam sredstva pošljejo na način, ki je za nas razumno sprejemljiv.
Če želite po zaprtju računa dostopati do svoje zgodovine transakcij, se boste morali obrniti na podporo strankam in zahtevati podatke.
Svoja sredstva lahko dvignete in dostopate do svoje zgodovine transakcij v obdobju šestih let od datuma zaprtja vašega računa, vendar vam predlagamo, da preostala sredstva dvignete čim prej, saj se ne obrestujejo, dokler so na vašem računu.
Pridržujemo si pravico, da izvedemo kakršna koli potrebna preverjanja pranja denarja, financiranja terorizma, goljufij ali drugih nezakonitih dejavnosti, preden dovolimo kakršen koli dvig vaših sredstev, vključno v zvezi z vračilom kakršnih koli sredstev, potem ko zaprete svoj račun.
Ta uporabniška pogodba preneha veljati samodejno in s takojšnjim učinkom ob zaprtju vašega računa.

Uporaba vašega računa

Stanje
Stanje na vašem računu predstavlja količino elektronskega denarja, ki je na voljo za izplačilo z vašega računa, v skladu s pogoji te uporabniške pogodbe. Če imate dobroimetje, ne boste prejeli obresti ali drugih zaslužkov na dobroimetju.
Ni vam treba ves čas vzdrževati dobroimetja, vendar če uporabljate svoj račun za pošiljanje plačil, morate imeti na svojem računu zadostno stanje za pokritje zneska plačila.
Stanje na računu lahko pridobite tako, da:
 1. nalagate sredstva; oz.
 2. prejmete nakazilo od drugega imetnika računa Gemini.
Dodatne podrobnosti o vsakem od teh načinov za pridobitev stanja so navedene spodaj.
Svoje stanje si boste lahko ogledali prek svojega računa. Priporočamo, da redno preverjate svoje stanje, da ugotovite morebitno nepooblaščeno uporabo svojega računa. Prijavite morebitne nepravilnosti ali razjasnite morebitna vprašanja čim prej, tako da se obrnete na podporo strankam. Upoštevajte, da vam ne bomo zagotovili vračila v skladu s pogoji te uporabniške pogodbe, če nas glede nepooblaščenega plačila ali nepravilno izvedene transakcije ne obvestite brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v trinajstih (13) mesecih od datum transakcije, razen če vam nismo uspeli poslati informacij v zvezi s transakcijo, ki bi vam jih morali poslati.
Vsa sredstva, ki jih prejmemo od vas ali za vas s prenosom drugega imetnika računa Gemini, bomo knjižili na vaš račun. Če prejmete sredstva na svoj račun, vam bomo poslali obvestilo po e-pošti in prikazali plačilo v vaši zgodovini transakcij, skupaj z datumom prejema (datum valute dobroimetja) in, kjer je primerno, morebitnim uporabljenim menjalnim tečajem. Vsaka transakcija dobi edinstven ID transakcije in je prikazana v zgodovini transakcij.
Zavedati se morate, da prejem sredstev na vaš račun ne pomeni nujno, da teh transakcij ni mogoče razveljaviti. Pridržujemo si pravico do razveljavitve plačila, če ste vi ali vaša banka ali ponudnik plačilnih storitev zaračunali ali kako drugače razveljavili (ali je razumno verjetno, da boste razveljavili ali kako drugače razveljavili) nalaganje ali drugo plačilo, ki je bilo uporabljeno za financiranje plačila na vaš račun.
Nalaganje sredstev
Sredstva lahko naložite tako, da obiščete našo spletno stran ali mobilno aplikacijo, se prijavite v svoj račun in sledite ustreznim navodilom za nalaganje. Morda se vam prikaže več različnih načinov nalaganja, odvisno od tega, katere plačilne metode ste dodali v svoj račun in kateri plačilni načini so vam na voljo.
Metode nalaganja so plačilne storitve, ki jih zagotavljajo tretje osebe finančne institucije (na primer izdajatelj plačilne kartice, ki jo uporabljate za nalaganje sredstev, ali tretji ponudniki neposrednih bančnih storitev) in niso del naše storitve. Ne jamčimo za uporabo katere koli posebne metode nalaganja, ki je na voljo, in lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo ali prekinemo sprejemanje katere koli določene metode nalaganja. Ne glede na kar koli v tej uporabniški pogodbi ne bomo odgovorni za plačilo nalaganja, dokler ne prejmemo naloženih sredstev.
Morda boste morali odgovoriti na varnostna vprašanja ali dokončati druge dejavnosti, ki jih mi ali ponudnik plačilnih storitev, ki jih uporabljate za nalaganje sredstev na svoj račun, razumno zahtevamo, da zagotovimo ustrezno avtorizacijo transakcije nalaganja.
Če se odločite za nalaganje sredstev s plačilnim sredstvom, za katerega lahko velja pravica do vračila sredstev (»povratna bremenitev«), kot je (vendar ne omejeno na) kreditna ali debetna kartica ali direktna bremenitev, izjavljate, da ne boste izvajali takšne povratne bremenitve, razen za nepooblaščeno uporabo plačilnega sredstva ali za našo kršitev te uporabniške pogodbe, zaradi katere bi imeli pravico do vračila naloženega zneska. V nasprotnem primeru ne smete povrniti nobene transakcije nalaganja ali dovoliti povratne bremenitve nobene transakcije nalaganja iz razlogov, za katere nismo odgovorni, vključno (vendar ne omejeno na) nezadostno stanje na računu načina plačila.
Če povratna bremenitev ali razveljavitev transakcije nalaganja povzroči negativno stanje na vašem računu, boste morali tako negativno stanje povrniti tako, da na svoj račun naložite zadostna sredstva. Če tega ne storite, je to kršitev te uporabniške pogodbe. Odplačilo negativnega stanja zapade takoj brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico, da vam kadar koli pošljemo opomnike ali sprejmemo druge ukrepe za izterjavo dolgov, vključno z, vendar ne omejeno na, pooblastitvijo agencije za izterjavo dolgov ali odvetnikov ali uveljavljanja zahtevka na sodišču.
Naložena sredstva bodo knjižena na vaš račun, ko jih prejmemo. Nekatere transakcije nalaganja, kot so tiste s kreditno ali debetno kartico ali neposredno bremenitvijo, bodo takoj knjižene v dobro vašega računa, vendar so predmet razveljavitve, če dejanska sredstva ne pridejo do nas v razumnem času. V tem primeru bomo odšteli tako stornirano transakcijo iz stanja vašega računa. Če je stanje na vašem računu nezadostno, si pridržujemo pravico, da od vas zahtevamo vračilo.
Za namen transakcije nalaganja prek plačilne metode smo institucija elektronskega denarja in bomo v zameno za naložena sredstva izdali elektronski denar. Pri prejemu takih sredstev ne bomo delovali kot ponudnik plačilnih storitev.
Ne smete nalagati prek plačilnega sredstva, če niste imetnik tega plačilnega sredstva. Vsako kršitev te zahteve jemljemo zelo resno in bomo vsak poskus uporabe plačilnega sredstva, katerega imetnik niste vi, obravnavali kot goljufivo dejanje.
Za nalaganje lahko veljajo omejitve glede nalaganja zaradi varnostnih in pravnih zahtev. Te omejitve so nastavljene dinamično glede na vaš status preverjanja in način nalaganja, ki ga želite uporabiti. Zavedati se morate, da so lahko vaše omejitve nalaganja višje od omejitev dvigov ali prenosov, odvisno od vašega statusa preverjanja. Te omejitve vam bodo prikazane pred nalaganjem sredstev.
Pošiljanje plačil
Pri pošiljanju plačila boste pozvani, da nam posredujete zahtevane podatke, ki jih boste morali vnesti, kar bo vključevalo edinstveni identifikator, v skladu s katerim bomo izvršili vaše plačilo.
Za pošiljanje plačila morate avtorizirati plačilo s svojimi podatki za prijavo in geslom. Lahko vam postavimo tudi dodatna varnostna vprašanja v zvezi z vami ali vašim računom.
Šteje se, da ste odobrili plačilo, če je bilo dano ustrezno navodilo:
 1. v skladu s to uporabniško pogodbo in vsemi veljavnimi varnostnimi postopki;
 2. v skladu s kakršnimi koli posebnimi dogovori, dogovorjenimi z vami in urejenimi z ločenimi pogoji in določili, ki so v ustreznem obsegu vključeni s sklicevanjem; oz.
 3. preko TPP.
Vsak prejemnik plačila, ki ga želite poslati prek nas, mora imeti e-poštni naslov ali drugo veljavno sredstvo identifikacije, ki ga občasno določi Gemini. Ko vas prosimo, da vnesete podrobnosti o prejemnikovem e-poštnem naslovu ali drugih načinih identifikacije, kjer je to primerno, morate zelo paziti, da pravilno vnesete natančne podatke o tem, komu želite poslati denar. Te podatke uporabljamo kot edinstveni identifikator za določitev predvidenega prejemnika plačila, za katero ste nam naročili, naj ga obdelamo.
Če je e-poštni naslov predvidenega prejemnika registriran pri nas, bodo sredstva takoj nakazana na račun Gemini, povezan s tem e-poštnim naslovom. Ko so sredstva knjižena na račun prejemnika, postane transakcija nepovratna.
Če e-poštni naslov prejemnika ni registriran pri nas, bomo na ta e-poštni naslov poslali obvestilo z navodili, kako zahtevati in prejeti plačilo. Če prejemnik ne zahteva plačila v 14 dneh, bo transakcija preklicana in sredstva vrnjena vam.
Če oseba od nas prejme obvestilo o plačilu, v katerem je navedeno, da ste ji poslali sredstva na e-poštni naslov, ki ni registriran, ji plačilo ne bo pripisano v dobro, dokler ga ne zahteva v skladu z navodili v e-pošti z obvestilom. Do takrat med nami in predvidenim prejemnikom ne bo nobenega pogodbenega ali fiduciarnega razmerja. Sredstva ostanejo vaša.
Za plačila lahko veljajo omejitve plačil zaradi varnostnih in pravnih zahtev. Te omejitve se vam bodo prikazale pred avtorizacijo plačila. Zagotoviti morate, da vaše omejitve zadostujejo za pokritje plačila, ki ga nameravate izvesti. Zavedati se morate, da lahko za prejemnika plačila veljajo tudi omejitve porabe in dvigov, kar lahko vpliva na prejemnikov dostop do sredstev, ki jih nameravate poslati.
Če izvedete plačilo s svojim računom, bomo znesek plačila odšteli od vašega stanja. Ne bomo vam dovolili, da izvedete kakršna koli plačila z vašega računa, če bi to povzročilo negativno stanje na vašem računu. Zato se morate pred pošiljanjem plačila prepričati, da imate zadostno dobroimetje.
Za podrobnosti o nepravilnih in nepooblaščenih plačilih si oglejte razdelek »Nepooblaščena plačila«.
Financiranje nakupov kriptosredstev
Svoj račun lahko uporabite za financiranje nakupov kriptosredstev.Ko oddate naročilo za kriptosredstva, se celoten zahtevani znesek elektronskega denarja unovči in zadrži, dokler se vaše naročilo ne izpolni, poteče ali je preklicano. Vsak neizpolnjen del vašega naročila za kriptosredstva bo ostal na čakanju, dokler se ne izpolni, poteče ali je preklican. Vsako naročilo za kriptosredstva, ki presega znesek razpoložljivih sredstev na vašem računu, bo zavrnjeno.
Upoštevajte pa, da Gemini v skladu s to uporabniško pogodbo ne zagotavlja storitev menjave, kliringa in skrbništva. Storitve menjave, kliringa in skrbništva kriptosredstev zagotavlja družba Gemini Intergalactic Europe Limited, podružnica Geminija. Družba Gemini Intergalactic Europe Limited je registrirana pri CBI kot ponudnik storitev virtualnih sredstev in je lahko registrirana pri nekaterih drugih regulatorjih finančnih storitev. Ti regulatorji so na voljo tukaj na povezavi zadevne države EGP. Če je Gemini Intergalactic registrirana v določeni državi, bo organ za registracijo identificiran v povezavi države. Če od družbe Gemini Intergalactic Europe Limited prejmete storitve menjave, kliringa ali skrbništva kriptosredstev, te storitve ne bodo imele enake regulativne zaščite kot storitve, ki jih zagotavlja družab Gemini v skladu s to uporabniško pogodbo. Zlasti se ne boste mogli obrniti na Varuha človekovih pravic za finančne storitve in pokojnine v primeru pritožbe v zvezi z družbo Gemini Intergalactic Europe Limited ali njenimi storitvami. Za več informacij o naročilih kriptosredstev glejte uporabniško pogodbo družbe Gemini Intergalactic Europe Limited.
Umik ali preklic vaše avtorizacije za plačilo
Če uporabljate svoj elektronski denar v skladu z zgornjim razdelkom »Pošiljanje plačil«, se transakcija izvede takoj po avtorizaciji plačila. Ko ste avtorizirani, plačila ne morete dvigniti ali preklicati. Zato bodite zelo pozorni, da zagotovite, da so vaši podatki o plačilu pravilni, preden odobrite plačilo.
Če uporabljate svoj elektronski denar v skladu z zgornjim razdelkom »Financiranje nakupov kriptosredstev«, se strinjate, da ste sami odgovorni za preklic katerega koli naročila kriptosredstev (v celoti ali delno), za katerega ne želite, da se izpolni s predložitvijo preklica zahtevo prek spletne strani. Nadalje razumete, da morda ne boste mogli preklicati naročila za kriptosredstva, preden je izpolnjeno (v celoti ali delno) in da vam nismo odgovorni za dokončanje naročila za kriptosredstva, potem ko ste oddali zahtevo za preklic.
Za načrtovana naročila kriptosredstev, ki jih ni treba oddati do dogovorjenega datuma v prihodnosti, lahko svoje soglasje kadar koli prekličete do konca delovnega dne pred datumom, ko je treba izvesti transakcijo, tako da sledite navodilom na spletni strani. Če veljavno prekličete naročilo kriptosredstev, bomo sredstva, ki se nanašajo na takšno transakcijo, obdržali na vašem računu in upravičeni boste do uporabe teh sredstev v skladu s to uporabniško pogodbo. Ko prekličete plačilno navodilo, vam bomo morda upravičeni zaračunati takšen preklic.
Zavračanje plačil
Izvedbo plačilnega navodila lahko zavrnemo, če:
 1. stanje na vašem računu v času plačilnega navodila ne zadošča za pokritje zneska plačila;
 2. menimo, da ravnate v nasprotju s to uporabniško pogodbo;
 3. menimo, da je transakcija potencialno sumljiva ali nezakonita; oz.
 4. ne moremo izvesti transakcije zaradi napak, okvar (bodisi mehanskih ali drugih) ali zavrnitev, ki jih povzročijo trgovci, plačilni procesorji, kartična omrežja ali plačilne sheme, ki obdelujejo transakcije.
Če zavrnemo izvedbo plačilnega navodila, vas bomo o tem obvestili ob prvi priložnosti, v vsakem primeru pa do konca delovnega dne, ki sledi dnevu, ko smo prejeli navodilo, razen če bi vaše obveščanje ogrozilo razumne varnostne ukrepe ali bilo drugače nezakonito. Običajno vas bomo obvestili s sporočilom o napaki v računu. V nekaterih primerih vas lahko obvestimo tudi po telefonu ali e-pošti.
Lahko stopite v stik z nami prek podpore za stranke na support@gemini.com in nas vprašate za razloge za zavrnitev izvedbe plačilnega navodila in za razlago, kako lahko popravite vse informacije, ki jih imamo in so privedle do naše zavrnitve odobritve plačilnega navodila.
Pravica do poravnave
Strinjate se in razumete, da imamo pravico poravnati: (i) negativna stanja na vašem računu s prodajo potrebne količine kriptosredstev, ki jih hrani družba Gemini Intergalactic, na odprtem trgu po ceni, ki ni nižja od 5 % pod prevladujočo tržno ceno za poravnavo takih negativnih stanj; (ii) negativna stanja kriptosredstev pri družbi Gemini Intergalactic z nakupom potrebne količine kriptosredstev po prevladujoči tržni ceni za poravnavo takšnih negativnih stanj z elektronskim denarjem na vašem računu; in (iii) kakršnih koli in vseh dolgov do Gemini prek poravnave stanja vašega računa ali katerega koli povezanega računa.
Gemini vas bo takoj obvestil, ko bo stanje na vašem računu negativno. Gemini vas bo tudi štiriindvajset (24) ur vnaprej obvestil, preden uveljavi svojo pravico do nadomestila.
Prepovedane transakcije
Strogo je prepovedano pošiljati ali prejemati plačila kot nadomestilo za prodajo ali dobavo naslednjega blaga:
 1. tobačni izdelki;
 2. zdravila na recept iz nelicenciranih ali spletnih lekarn;
 3. droge in pripomočki za uživanje drog;
 4. orožje (vključno z, vendar ne omejeno na nože, pištole, strelno orožje ali strelivo);
 5. dekodirniki za satelitsko in kabelsko televizijo;
 6. pornografija, gradivo za odrasle in gradivo, ki spodbuja nasilje, sovraštvo, rasizem ali ki velja za nespodobno;
 7. državne osebne izkaznice in licence, vključno z replikami in novostmi ter vsemi ponarejenimi izdelki ali ponarejenimi dokumenti;
 8. nelicencirane ali nezakonite loterije ali storitve iger na srečo (vključno, a ne omejeno na nezakonite športne stave, igralniške igre in igre pokra);
 9. večnivojsko trženje, piramidno prodajo ali Ponzijeve sheme, matrične programe ali druge sheme »hitrega obogatenja« ali naložbene programe z visokim donosom;
 10. hitra posojila in zastavljalnice; in
 11. katero koli drugo dejavnost, ki se šteje za nezakonito, ali kateri koli predmet, ki spodbuja ali omogoča nezakonito dejavnost.
Strogo je prepovedana uporaba vašega računa za kakršne koli nezakonite namene, vključno z goljufijami, financiranjem terorizma in pranjem denarja, vendar ne omejeno nanje. Vsako sumljivo dejavnost bomo prijavili ustreznim organom pregona in davčnim organom.
Če prebivate v določenih državah, ne smete uporabljati naših storitev. Po lastni presoji se lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila odločimo za prekinitev in omejitev naših storitev v določenih državah. Pridržujemo si pravico, da kadar koli začasno prekinemo ali ukinemo vaš račun, če utemeljeno verjamemo, da to zahteva zakon ali zaradi izpolnjevanja priporočil ustreznega državnega organa ali priznanega organa za preprečevanje finančnega kriminala.
Če izvajate ali poskušate izvesti katero koli transakcijo, ki krši prepovedi iz tega razdelka, si pridržujemo pravico, da:
 1. razveljavimo transakcijo;
 2. zapremo ali začasno ustavimo vaš račun;
 3. prijavimo transakcijo ustreznim organom pregona ali davčnim organom; in/ali
 4. terjamo odškodnino od vas,
V razumnem obsegu vam lahko zaračunamo stroške, povezane s katerim koli od zgoraj navedenih dejanj, vključno s pravnimi stroški in izdatki, provizijami agencije za izterjavo in morebitnimi veljavnimi obrestmi.
Dvig sredstev
Kadar koli lahko zahtevate dvig vseh ali dela sredstev na svojem računu. Če želite to narediti, se morate prijaviti v svoj račun in izbrati način dviga ter vnesti znesek, ki ga želite dvigniti. Dvig z vašega računa je unovčenje elektronskega denarja.
Načini dviga so plačilne storitve, ki jih vsaj delno zagotavljajo tretje finančne institucije (na primer banka, pri kateri imate bančni račun). Ne jamčimo za razpoložljivost katerega koli posebnega načina dviga in lahko spremenimo določeno metodo dviga kadar koli in brez predhodnega obvestila, če vam je na voljo vsaj en način dviga. Kadar plačilo pri dvigu prejmete prek ponudnika plačilnih storitev (kot je banka, pri kateri imate bančni račun), ne bomo odgovorni za plačilo pri dvigu, potem ko vaš ponudnik plačilnih storitev prejme dvignjena sredstva.
Za vaš račun veljajo omejitve dvigov. Te omejitve se dinamično prilagajajo glede na vrsto identifikacijske dokumentacije, ki jo imamo o vas. Te omejitve vam bodo prikazane pred dvigom sredstev. Preden naložite sredstva na svoj račun, se morate prepričati, da vaše trenutne omejitve dvigov in porabe ustrezajo vašim zahtevam glede dvigov in porabe, saj vam zakonsko ne moremo dovoliti, da presežete te omejitve.
Če vaša zahteva za izplačilo preseže ustrezno omejitev, lahko vašo zahtevo zavrnemo in namesto tega od vas zahtevamo, da nam pošljete dokumente, ki potrjujejo vašo identiteto in naslov, preden dovolite dvig sredstev, ali kako drugače sodelujete z nami pri preverjanju vaše identitete.
Za namen transakcije dviga smo plačnik in ne ponudnik plačilnih storitev.
Ne smete izvesti dviga na bančni račun ali drugo plačilno sredstvo, če niste imetnik tega bančnega računa ali drugega plačilnega sredstva. Vsako kršitev te zahteve jemljemo zelo resno in bomo vsak poskus uporabe plačilnega sredstva, katerega imetnik niste vi, obravnavali kot goljufivo dejanje.
Zagotoviti morate, da so podatki o plačilu, ki jih vnesete ob dvigu sredstev, pravilni in popolni. Ne bomo odgovorni za dvignjena sredstva, poslana na napačen račun, če je to posledica napačnih podatkov o plačilu. Pri dvigu na bančni račun se morate prepričati, da so številka računa, razvrstitvena koda (če je primerno), IBAN in/ali BIC/SWIFT pravilni. Če ste dvignili sredstva na napačen račun, lahko zahtevate, da vam pomagamo pri vračilu sredstev. Vendar vam lahko za to zaračunamo stroške v razumnem obsegu. Natančneje, po zakonu si moramo razumno prizadevati za izterjavo sredstev, ki so vključena v plačilno transakcijo, in če tega ne bomo mogli storiti, vam bomo po pisnem obvestilu posredovali vse razpoložljive ustrezne informacije, da lahko kot plačnik zahtevate vračilo sredstev.

Tretji ponudniki

Imate pravico, da v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, v zvezi z svojim računom uporabljate TPP.
Potrjujete in se strinjate, da bo ta TPP, če uporabljate TPP:
 1. v primeru AISP imel dostop do vašega računa in vseh transakcij, podatkov in drugih informacij, ki jih vsebuje (ki lahko vključujejo občutljive osebne podatke);
 2. v primeru PISP imel možnost dajanja plačilnih navodil, kot da bi to bili vi ali pooblaščena oseba, ki deluje v vašem imenu; in
 3. v primeru CBPII lahko zahteva potrditev razpoložljivosti sredstev na vašem računu.
Prav tako potrjujete in se strinjate, da bomo v zvezi s takšnim dostopom, navodili in zahtevami ravnali, kot da bi jih posredovali ali dali vi, in bodo veljali, kot da so vaši, ne glede na to, ali so dovoljeni ali ne. Izrecno se odpovedujete kakršnim koli obveznostim glede zaupnosti, bančne ali poslovne skrivnosti v zvezi s takšnim dostopom.
TPP-ju lahko zavrnemo dostop do vašega računa zaradi objektivnih (tj. razumno utemeljenih) in ustrezno dokazanih razlogov v zvezi z nepooblaščenim ali goljufivim dostopom do računa s strani tega TPP-ja, vključno z nepooblaščeno ali goljufivo sprožitvijo plačilne transakcije. Če nam zakon ne prepoveduje takega obvestila, vas bomo obvestili na način, ki se nam zdi najprimernejši glede na okoliščine zavrnitve dostopa in, razen če nam zakon prepoveduje navedbo takih razlogov, razloge za zavrnitev pred takšno zavrnitvijo dostopa, razen če to ni razumno izvedljivo; v tem primeru vas bomo obvestili takoj, ko bo to izvedljivo. Potrjujete, da bomo morda morali incident prijaviti ustreznemu pristojnemu organu s podrobnostmi o primeru in razlogih za ukrepanje.
Potrjujete in se strinjate, da je vaša odgovornost in ne odgovornost ustreznega TPP-ja, da nas obvestite o kakršnih koli nepooblaščenih ali nepravilno izvedenih prenosih sredstev ali kakršnih koli neizvršenih ali pomanjkljivih prenosih sredstev v skladu s to pogodbo, ne glede na to, da je bil prenos ustreznih sredstev sprožen prek TPP-ja in nadalje, da lahko prezremo takšno obvestilo, prejeto od TPP-ja.

Izjave

Naložitve sredstev, prejeta plačila, poslana plačila in dvigi sredstev so prikazani v vaši spletni zgodovini transakcij skupaj z datumom prejema ali prenosa (datum valute bremenitve) in, kjer je primerno, katerim koli uporabljenim menjalnim tečajem. Vsaka transakcija dobi edinstven ID transakcije in je prikazana v zgodovini transakcij. Podatkov, prikazanih v vaši spletni zgodovini transakcij, ne bomo spreminjali ali popravljali. Ta ID transakcije morate navesti, ko z nami komunicirate o določeni transakciji.
Redno preverjajte svojo zgodovino transakcij. Prijavite morebitne nepravilnosti ali razjasnite morebitna vprašanja čim prej, tako da se obrnete na podporo strankam.

Nepravilna in nepooblaščena plačila

Nepravilna izvedba
Če smo nepravilno izvedli plačilo na ali z vašega računa, vam bomo brez nepotrebnega odlašanja povrnili znesek neizvršenega ali pomanjkljivega plačila in, kjer je primerno, obnovili vaš račun v stanje, v katerem bi bil, če napačno plačilo ne bi bilo izvedeno, ob upoštevanju drugih določb tega razdelka.
Ne bomo vam odgovorni za pravilno izvedbo plačila, če je ponudnik plačilnih storitev predvidenega prejemnika (prejemnik plačila) prejel plačilo.
Ne bomo vam odgovorni za neizvršitev ali napačno izvedbo plačilne transakcije, če ste nam dali napačne podatke o plačilu, vendar se bomo razumno potrudili, da bomo poskušali izterjati sredstva, vključena v plačilno transakcijo. Za to vam lahko zaračunamo stroške v razumnem obsegu.
Kadar smo vam odgovorni v razdelku »Odgovornost« te uporabniške pogodbe, ste upravičeni zahtevati od nas kakršne koli stroške, za katere ste odgovorni, in vse obresti, ki jih morate plačati zaradi neizvršitve, pomanjkljivosti ali zamude pri izvršitvi plačilne transakcije, za katero smo odgovorni.
Ne glede na našo odgovornost bomo na vašo zahtevo nemudoma in brezplačno poskušali izslediti vsako neizvršeno ali nepravilno izvedeno plačilno transakcijo in vas obvestili o izidu.
Nepooblaščena plačila
Če pride do plačila z računa, ki ga niste avtorizirali, vam bomo povrnili znesek nepooblaščenega plačila in, kjer je primerno, povrnili vaš račun v stanje, v katerem bi bil, če do nepooblaščenega plačila ne bi prišlo, ob upoštevanju drugih določbe tega razdelka.
Če lahko dokažemo, da ste ravnali goljufivo, vam ne bomo odgovorni za nepooblaščena plačila z računa.
Če lahko dokažemo, da ste bili skrajno malomarni pri varovanju svojih varnostnih podatkov, vam ne bomo odgovorni za nepooblaščena plačila z vašega računa, razen če:
 1. do izgub je prišlo po tem, ko ste nas obvestili o ogroženosti podatkov za prijavo v vaš račun ali katere koli naprave, ki jo uporabljate za dostop do naših storitev;
 2. nismo vam zagotovili načina, s katerim bi nas obvestili o ogroženosti podatkov za prijavo v vaš račun ali katere koli naprave, ki jo uporabljate za dostop do naših storitev; oz.
 3. smo bili dolžni uporabiti močno avtentikacijo strank, ko je bila izvedena neavtorizirana plačilna transakcija, vendar tega nismo storili.
Odgovorni boste za prvih 50,00 EUR za kakršne koli izgube, nastale zaradi nepooblaščenih plačilnih transakcij, ki izhajajo iz ogrožanja vaših varnostnih podatkov. Ne boste odgovorni za prvih 50.00 EUR izgube, nastale zaradi neavtoriziranih plačilnih transakcij, če:
 1. niste mogli vedeti, da so bili vaši varnostni podatki ogroženi, ko so bili neupravičeno uporabljeni; o.z
 2. so bili vaši varnostni podatki ogroženi zaradi dejanj naših zaposlenih ali agentov.
Brez nepotrebnega odlašanja nas morate obvestiti tako, da kontaktirate podporo strankam, če izveste za izgubo, krajo, poneverbo ali nepooblaščeno uporabo podatkov za prijavo v vaš račun ali katere koli naprave, ki jo uporabljate za dostop do svojega računa.
Če smo vam odgovorni v skladu z veljavnimi razdelki te uporabniške pogodbe, vam bomo povrnili znesek nepooblaščenega plačila takoj, ko bo to izvedljivo in najpozneje do konca delovnega dne po tem, ko smo izvedeli za nepooblaščeno plačilo.
Povračila ne bomo zagotovili, če nas ne obvestite o nepooblaščenem plačilu ali nepravilno izvedeni transakciji brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v trinajstih (13) mesecih od datuma transakcije, razen če vam nismo poslali informacij v zvezi s transakcijo, ki bi vam jih morali poslati.
Če niste potrošnik ali mikropodjetje, kot je opredeljeno v PSR, se strinjate, da vam ne bomo zagotovili vračila, če nas glede nepooblaščenega plačila ali nepravilno izvedene transakcije ne obvestite brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v šestih (6) mesecih od datuma transakcije.

Pristojbine

Ne zaračunavamo pristojbin ali stroškov za odprtje in vodenje računa ter uporabo naših storitev. Vendar upoštevajte, da lahko za vas veljajo drugi stroški, davki ali dajatve, ki jih ne zaračunamo in/ali jih ne bomo plačali prek nas. Odgovorni ste za plačilo takšnih stroškov, davkov in dajatev, kjer le-ti veljajo. Vaša odgovornost je, da določite, kateri davki, če sploh, veljajo za plačila, ki jih opravite ali prejmete, in vaša odgovornost je, da poberete, prijavite in nakažete pravilen znesek davka ustreznim davčnim organom. Če moramo odtegniti kakršne koli davke, jih lahko odštejemo od zneskov, ki vam jih sicer dolgujemo, in jih plačamo ustreznemu organu.

Odgovornost

V skladu z veljavnimi razdelki te uporabniške pogodbe bomo odgovorni za kakršno koli izgubo, ki jo utrpite zaradi naše kršitve te uporabniške pogodbe, vendar nismo odgovorni za morebitne izgube, ki jih lahko utrpite:
 1. če ne moremo izpolniti svojih obveznosti po tej uporabniški pogodbi zaradi neobičajnih in nepredvidljivih okoliščin izven našega razumnega nadzora, katerih posledice bi bile kljub vsem nasprotnim prizadevanjem neizogibne; oz.
 2. zaradi naših obveznosti po veljavnih zakonih in predpisih.
Prav tako ne bomo odgovorni za:
 1. prekinitev poslovanja;
 2. izgubo prihodka, ugleda, dobrega imena, priložnosti ali pričakovanih prihrankov; oz.
 3. kakršno koli izgubo ali škodo, ki ne izhaja neposredno iz naše kršitve te uporabniške pogodbe.
Razumno se bomo trudili, da vam omogočimo dostop do vašega računa in storitev, vendar vam ne bomo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala, če kadar koli ni na voljo ali če je dostop prekinjen.
Nobena določba tega uporabniškega sporazuma ni namenjena izključevanju ali omejevanju naše odgovornosti za smrt ali telesne poškodbe, ki jih povzroči naša malomarnost, goljufija ali goljufivo lažno predstavljanje, ali katere koli druge odgovornosti, ki je ni mogoče omejiti ali izključiti v skladu z veljavno zakonodajo.

Pritožbe

Če se želite pritožiti, nam to sporočite tako, da se obrnete na podporo strankam, da lahko namesto vas raziščemo okoliščine. Jasno morate navesti, da nam vlagate pritožbo. To nam pomaga razlikovati pritožbo od poizvedbe. Vsako pritožbo bomo poskušali obravnavati hitro in pošteno v skladu s svojimi obveznostmi po veljavni zakonodaji. Na zahtevo vam lahko posredujemo tudi dodatne podrobnosti o svojem pritožbenem postopku.
Če ste potrošnik in vaše pritožbe ne rešimo v vaše zadovoljstvo, jo lahko naslovite na Varuha človekovih pravic za finančne storitve in pokojnine. Varuha človekovih pravic za finančne storitve in pokojnine lahko kontaktirate po telefonu na +353 1 567 7000 ali po pošti na naslovu The Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2,D02 VH29, Irska; ali po elektronski pošti na: info@fspo.ie. Za namene pritožb Varuhu človekovih pravic za finančne storitve in pokojnine potrošnik vključuje tudi vse samostojne podjetnike, družbe ali registrirane subjekte, ki imajo letni promet 3 milijone EUR ali manj (ne glede na morebitno razvrstitev med poslovne stranke po tej pogodbi).
Za dodatne informacije obiščite https://www.fspo.ie/make-a-complaint/.
Če želite prijaviti dejansko ali morebitno domnevno kršitev v skladu s predpisi Evropske unije (plačilne storitve) iz leta 2018, lahko poročilo kot zaščiteno razkritje pošljete CBI na naslednje načine:
Telefon: 1890 130014: klice sprejemajo od ponedeljka do petka od 9.30 do 17.00
Pošta: PSD2 Disclosures Desk, Central Bank of Ireland, PO Box 11517, Spencer Dock, Dublin 1, D01 W920.
Prepričajte se, da v vrstici z zadevo svoje korespondence s centralno banko navedete »Domnevna kršitev PSD2«.

Spremembe uporabniške pogodbe

Kadar koli in v skladu z veljavno zakonodajo lahko spremenimo ali izbrišemo katero koli določbo ali dodamo nove določbe tej uporabniški pogodbi (»sprememba«).
Predvidevamo lahko nekatere razloge, zakaj bi bilo pošteno, da spremenimo to uporabniško pogodbo, in smo jih navedli spodaj, a ker ne moremo natančno predvideti, zakaj bi morda morali spremeniti to uporabniško pogodbo, lahko naredimo tudi Spremembe zaradi razlogov, ki niso navedeni spodaj.
To uporabniško pogodbo lahko spremenimo iz katerega koli razloga (vključno z naslednjimi), pri čemer je vsaka sprememba razumen in sorazmeren odgovor na spremembo, ki vpliva na nas ali za katero razumno menimo, da bo vplivala na nas:
 1. zaradi spremembe veljavnih zakonov ali predpisov (vključno z industrijskimi smernicami in kodeksi ravnanja ter odločitvami Varuha človekovih pravic za finančne storitve in pokojnine, regulatorja ali sodišča) ali v plačilnih sistemih na splošno. Na primer, morda bomo morali spremeniti zahteve za ohranjanje varnosti vašega računa, da bodo izpolnjevali nove, višje standarde, ki jih določa zakon;
 2. če vam sprememba koristi, na primer pri uvajanju novih izdelkov ali storitev ali izboljšanju obstoječih;
 3. da odraža spremembo naših stroškov vodenja vašega računa ali zagotavljanja storitev ali da spremeni način zaračunavanja storitev in izdelkov (da odraža način, kako jih uporabniki uporabljajo), na primer z uvedbo nove pristojbine;
 4. zaradi tehnološkega razvoja (ali pričakovanega razvoja) (vključno s sistemi, ki se uporabljajo za vodenje podjetja) ali kot odgovor na možna tveganja za varnost vašega računa, na primer s spreminjanjem varnostnih korakov, ki jih morate upoštevati za dostop do svojega računa ali uporabo naših storitev; oz.
 5. da se odzovemo na katero koli drugo spremembo, ki vpliva na nas, če je pošteno, da prenesemo učinke spremembe na vas, na primer, da odraža razvoj čezmejnih plačil.
Spremembe lahko naredimo iz katerega koli drugega razloga, ki ga ne moremo predvideti, na primer, da se odzovemo na spremembe med našimi konkurenti, ki vplivajo na to, kako vam želimo zagotoviti naše storitve.
O kakršni koli spremembi vas bomo obvestili najmanj dva (2) meseca pred izvedbo spremembe. Predlagana sprememba začne samodejno veljati na datum, naveden v našem obvestilu, razen če nam poveste, da želite prekiniti to uporabniško pogodbo pred datumom, ko sprememba začne veljati. Če v teh okoliščinah prekinete to uporabniško pogodbo, vam ne bomo zaračunali nobenih stroškov odpovedi. Če ne ugovarjate pred datumom, ko taka sprememba začne veljati, se bo štelo, da soglašate s tako spremembo.
Lahko se odločimo, da vas obvestimo o kakršnih koli spremembah v skladu z zgornjo določbo po e-pošti ali prek vašega računa ali na kateri koli drug način, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

Prekinitev

Vaš račun lahko kadar koli prekinemo brez obvestila, če:
 1. kršite kateri koli pogoj te uporabniške pogodbe ali kateri koli drug pogoj, ki velja za posebne storitve, zajete v ločenih pogojih;
 2. kršite ali imamo razlog za domnevo, da kršite kateri koli zakon ali predpis, ki velja za vašo uporabo naših storitev; oz.
 3. imamo razlog za domnevo, da ste kakor koli vpleteni v kakršno koli goljufivo dejavnost, pranje denarja, financiranje terorizma ali drugo kriminalno dejavnost.
Vaš račun ali katero koli z njim povezano plačilno storitev lahko prekinemo iz kakršnega koli razloga, tako da vas o tem obvestimo dva (2) meseca vnaprej.
Svoj račun pri nas lahko kadar koli prekinete.
Ta uporabniška pogodba samodejno preneha veljati ob prekinitvi vašega računa.
Skupaj z obvestilom o prekinitvi ali kadar koli zatem vam lahko damo razumna navodila, kako dvigniti preostala sredstva na vašem računu.

Podatki

Izrecno se strinjate z dostopom, obdelavo in hrambo vseh podatkov, ki nam jih posredujete, za namene zagotavljanja plačilnih storitev za vas. To ne vpliva na naše pravice in obveznosti v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov. To soglasje lahko prekličete tako, da zaprete svoj račun. Če na ta način prekličete soglasje, bomo vaše podatke prenehali uporabljati za ta namen, lahko pa bomo vaše podatke še naprej obdelovali za druge namene, kjer imamo za to drugo zakonsko podlago, na primer, ko smo zakonsko dolžni voditi evidenco transakcij.
Obdelavo vaših podatkov ureja naš pravilnik o zasebnosti, ki ga najdete na naši spletni strani in v mobilni aplikaciji. S sprejetjem tega uporabniškega sporazuma se strinjate tudi s pogoji našega pravilnika o zasebnosti. Natisnite in shranite kopijo pravilnika o zasebnosti skupaj s to uporabniško pogodbo.

Razno

Naše pravice in obveznosti iz te uporabniške pogodbe lahko kadar koli prenesemo na drugo podjetje, če vas o tem dva (2) meseca vnaprej pisno obvestimo. Če to storimo, vaše pravice iz te uporabniške pogodbe ne bodo prizadete.
Katero koli od naših obveznosti po tej uporabniški pogodbi lahko oddamo podizvajalcem. Ne smete prodati, dodeliti ali prenesti katere koli svoje pravice ali obveznosti v skladu s to uporabniško pogodbo.
Če se ugotovi, da je katera koli določba te uporabniške pogodbe nična ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, bodo vse druge določbe te uporabniške pogodbe še vedno veljavne in izvršljive.
Skupaj s pravilnikom o zasebnosti ta uporabniška pogodba predstavlja celotno pogodbo med vami in nami v zvezi z vašim računom in storitvami ter nadomešča vse druge predhodne pogodbe med vami in nami v zvezi z vašim računom in storitvami. Za uporabo dodatnih storitev boste morda morali sprejeti dodatne pogoje in določila, o katerih ste bili obveščeni, ko naročate ali uporabljate takšne storitve.
Nobena tretja oseba, ki ni stranka te uporabniške pogodbe, nima pravice uveljavljati katere koli določbe te uporabniške pogodbe.

Veljavno pravo in sodna pristojnost

To uporabniško pogodbo urejajo zakoni Irske in je predmet neizključne pristojnosti irskih sodišč, razen v primerih, ko so obvezni zakoni države, v kateri imate stalno prebivališče, za vas ugodnejši od irske zakonodaje. V tem primeru lahko uveljavljate vse pravice, ki jih imate v skladu z obveznimi zakoni države, v kateri imate stalno prebivališče.

The trusted crypto-native finance platform

Create a free Gemini account in minutes