Back to all legal agreements

GPEL User Agreement - Croatian

Last updated: February 13, 2023


Dobrodošli u Gemini!

Dobrodošli! Hvala što ste posjetili Gemini.
Ovaj korisnički ugovor („korisnički ugovor”) je ugovor između vas i Gemini Payments Europe Limited (broj tvrtke 669681), privatne tvrtke osnovane u Irskoj s registriranom adresom na adresi 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 („tvrtka” ili „Gemini”) i primjenjuje se na vašu upotrebu računa elektroničkog novca u Geminiju i povezanih usluga plaćanja kako je navedeno u ovom korisničkom ugovoru.
Prije nego što se registrirate za račun elektroničkog novca u tvrtki i pristupite ili koristite bilo koju od naših usluga, morate pročitati, složiti se i prihvatiti sve uvjete i odredbe sadržane u ovom korisničkom ugovoru i politici privatnosti. Stoga biste trebali pažljivo pročitati ovaj korisnički ugovor i provjeriti jeste li razumjeli odredbe i uvjete sadržane u njemu. Ako ne razumijete bilo koji od uvjeta i odredbi sadržanih u ovom korisničkom ugovoru, kontaktirajte nas prije registracije za račun elektroničkog novca u tvrtki i pristupa ili korištenja naših usluga.

O nama

Gemini Payments Europe Limited, koja posluje kao Gemini, regulirana je od strane Centralne banke Irske („CBI”). Tvrtka je institucija za elektronički novac koja izdaje elektronički novac i pruža povezane usluge plaćanja. To su regulirane aktivnosti u Irskoj. Tvrtka je registrirana pri Centralnoj banci Irske pod oznakom C432664.
Dodatne informacije o Centralnoj banci Irske mogu se dobiti na www.centralbank.ie. i možete pogledati registraciju Gemini Payment Europe Limited na registers.centralbank.ie.

O Gemini Intergalactic Europe Limited

Gemini Intergalactic Europe Limited (broj tvrtke 698251), podružnica je tvrtke i pruža usluge razmjene i skrbništva kriptoimovine. To su neregulirane aktivnosti u Irskoj . Gemini Intergalactic Europe Limited (“Gemini Intergalactic”) registrirana je kod Centralne banke Irske pod brojem C453651 kao pružatelj usluga virtualne imovine (VASP) i u skladu je sa Zakonom o kaznenom pravosuđu (pranje novca i financiranje terorizma) iz 2010. (s izmjenama i dopunama) („Irski AML zakoni”). Gemini Intergalactic je također registriran u određenim drugim jurisdikcijama EGP-a i ta su tijela dostupna ovdjena poveznici dotične zemlje EGP-a. Ako je Gemini Intergalactic registriran u zemlji, tijelo za registraciju bit će identificirano na poveznici zemlje.
Usluge razmjene, kliringa i skrbništva kriptoimovine koje pruža Gemini Intergalactic neće privući istu regulatornu zaštitu kao usluge koje pruža tvrtka u skladu s ovim korisničkim ugovorom. Konkretno, nećete se moći obratiti Ombudsmanu za financijske usluge i mirovinu u slučaju pritužbe koja se odnosi na tvrtku Gemini Intergalactic. Također pogledajte „Financiranje kupnje kriptoimovine” za dodatne informacije. Usluge koje pruža Gemini Intergalactic ne spadaju u ovaj korisnički ugovor i podliježu odredbama i uvjetima navedenim u zasebnom ugovoru koji sklapate s Gemini Intergalactic.

Definicije

Tamo gdje se u ovom korisničkom ugovoru riječi koriste velikim slovima, one imaju sljedeće značenje:
„Račun” znači račun elektroničkog novca koji otvorite kod nas putem web stranice i/ili mobilne aplikacije kojim upravljate i koristite ga u skladu s ovim korisničkim ugovorom.
„Stanje na računu” znači vrijednost raspoloživih sredstava na vašem računu za korištenje u skladu s ovim korisničkim ugovorom.
„Radni dan” znači bilo koji dan osim subote ili nedjelje ili državnog praznika u Irskoj.
„CBI” znači Centralna banka Irske čija je adresa New Wapping Street, North Wall Quay, Dublin 1, D01 F7X3, Irska; Dodatne informacije o CBI-u mogu se dobiti na web stranici CBI-a na adresi www.centralbank.ie .
„Kriptoimovina” znači kriptoimovina (koja se naziva i „kriptovaluta”, „virtualna valuta”, „digitalna valuta” ili „virtualna roba”), kao što je bitcoin ili ether, koja je digitalni prikaz vrijednosti temeljen na (ili izgrađen povrh) kriptografskog protokola računalne mreže.
„Korisnička podrška” označava našu korisničku službu koju možete kontaktirati na support@gemini.com.
„EGP” znači Europski gospodarski prostor.
„Ombudsman za financijske usluge i mirovinu” znači usluge koje pruža Ombudsman za financijske usluge i mirovinu, čije se pojedinosti mogu pronaći na www.fspo.iei koji se može kontaktirati na adresi The Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2,D02 VH29, Irska.
„Gemini” ili „tvrtka” znači Gemini Payments Europe Limited (broj tvrtke 669681) čija je registrirana adresa 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2.
„Mobilna aplikacija” označava Geminijevu mobilnu aplikaciju koja je dostupna za besplatno preuzimanje s Apple App Store i Google Play Store.
„Način plaćanja” znači bankovni prijenos i instrumente plaćanja uključujući, ali ne ograničavajući se na, kreditne i debitne kartice.
„Prevladavajuća tržišna cijena” znači cijenu kriptoimovine izračunatu korištenjem zadnje 24-satne prosječne cijene ponderirane količine denominirane u američkim dolarima koju je Gemini Intergalactic izračunao od 16:00 ET (istočna vremenska zona).
„Politika privatnosti” označavaju politiku Geminija koja uređuje obradu osobnih podataka koja je dostupna na web stranici i mobilnoj aplikaciji, a koja se mogu povremeno mijenjati.
„Pružatelj treće strane” ili „TPP” znači odgovarajuće ovlašteni ili registrirani pružatelj usluge informacija o računu („AISP”), pružatelj usluge iniciranja plaćanja („PISP”) ili izdavatelj kartičnog instrumenta plaćanja („CBPII”) (kako su ti pojmovi definirani u Uredbama Europske unije (platne usluge) iz 2018.).
„Korisnički ugovor” znači ovaj korisnički ugovor, objavljen na web stranici i mobilnoj aplikaciji koji se može povremeno mijenjati.
„Mi”, „nas”, „naš” znači Gemini.
„Web stranica” znači web stranica dostupna na www.gemini.com.
„Pisana obavijest” označava svaku obavijest dostavljenu poštom ili e-poštom.
„Vi” ili „vaš” znači vas, fizičku osobu na čije je ime otvoren i vodi se račun.

Komunikacija

Ovaj korisnički ugovor vam je dostavljen i zaključen na engleskom jeziku. Suglasni ste da s vama možemo komunicirati na engleskom jeziku ili, ako to zahtijeva važeći zakon, na jeziku zemlje u kojoj imate prebivalište. Svaki prijevod ovog ugovora ili drugih dokumenata dostavljen je samo radi vaše ugodnosti, u mjeri dopuštenoj važećim zakonom. U slučaju bilo kakvih nedosljednosti, i uvijek podložno važećem zakonu, engleska verzija ovog ugovora ili drugih dokumenata će prevladati, a engleski jezik će upravljati njegovim tumačenjem.
Molimo sačuvajte kopiju ovog korisničkog ugovora za svoju evidenciju. Ažuriranu kopiju ovog korisničkog ugovora možete pogledati u bilo kojem trenutku na web stranici i mobilnoj aplikaciji. Također u bilo kojem trenutku možete zatražiti pdf primjerak ovog korisničkog ugovora tako što ćete se obratiti korisničkoj podršci.
Možete nas kontaktirati putem korisničke podrške.
Ako vas kontaktiramo u vezi s ovim korisničkim ugovorom, vašim računom ili našim uslugama, koristit ćemo najnovije podatke za kontakt koje ste nam dali. Morate ažurirati svoje osobne podatke na svom računu.
Obično ćemo vas kontaktirati putem e-pošte. U tu svrhu morate u svakom trenutku održavati najmanje jednu važeću adresu e-pošte u svom profilu računa. Morate redovito i često provjeravati dolazne poruke. E-poruke mogu sadržavati poveznice na dodatne informacije na našoj web stranici ili mobilnoj aplikaciji.
Za bilo koju komunikaciju ili obavijest poslanu e-poštom smatrat će se da ste je primili istog dana ako je e-pošta primljena prije 16:30 na radni dan. Ako je e-pošta primljena nakon 16:30 radnog dana ili u bilo koje drugo vrijeme, smatrat će se da je primljena sljedeći radni dan.
Tamo gdje zakonodavstvo zahtijeva da vam pružimo informacije na trajnom mediju, poslat ćemo vam e-poruku (sa ili bez privitka) ili ćemo vam poslati obavijest koja vas upućuje na informacije na našoj web stranici na način koji vam omogućuje da zadržite informacije u formatu za ispis ili drugom formatu koji možete trajno zadržati za buduću upotrebu. Preporučujemo da čuvate kopije svih komunikacija koje šaljemo ili vam ih stavljamo na raspolaganje.
Za pregled e-pošte potrebno vam je računalo sa softverom za e-poštu koji može prikazati e-poštu u HTML formatu. Također vam možemo poslati privitke u Portable Document Formatu („PDF”) za koje vam je potreban Adobe Acrobat Reader, koji se može besplatno preuzeti na Adobe web stranici.
Nikada vam nećemo slati e-poštu s priloženim izvršnim datotekama ili s poveznicama na bilo koje izvršne datoteke. Ako primite bilo kakvu e-poštu s takvim privicima, trebali biste izbrisati poruku bez klikanja na privitak. Ako niste sigurni potječe li komunikacija od nas, obratite se korisničkoj podršci.
Osim komunikacije putem e-pošte, možemo vas kontaktirati putem pisma ili telefona, gdje je to prikladno. Ako koristite bilo koju mobilnu uslugu, možemo također komunicirati s vama putem SMS-a. Sva komunikacija ili obavijest poslana poštom smatrat će se primljenom tri dana od datuma slanja za Irsku poštu ili unutar pet dana od slanja za međunarodnu poštu. Svaka komunikacija ili obavijest poslana SMS-om smatrat će se primljenom isti dan.

Vaš Gemini račun

Vaš račun je račun elektroničkog novca koji vam omogućuje slanje i primanje elektroničkih plaćanja u skladu s ovim korisničkim ugovorom.
Možete imati jedan ili više računa od kojih svaki odgovara različitoj fiat valuti koju Gemini s vremena na vrijeme stavlja na raspolaganje.
Podložno primjenjivim odredbama ovog korisničkog ugovora, elektronički novac koji se drži na vašem računu ne ističe, ali neće zarađivati nikakve kamate.
Imate pravo povući sredstva sa svog računa u bilo kojem trenutku. Međutim, možda ćete prije toga morati potvrditi svoj identitet. Ne postoji minimalni iznos za podizanje. Prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu možete odabrati način isplate. Daljnje odredbe u vezi s povlačenjem sredstava mogu se pronaći u odjeljku „Povlačenje sredstava”.
Računi elektroničkog novca nisu bankovni računi i vaš se saldo ne kvalificira kao „polog” prema irskom zakonu. Prihvaćanjem ovog korisničkog ugovora potvrđujete da se irski sustav jamstva depozita ne odnosi na vaš račun.
Kao instituciji za elektronički novac, od nas se traži da osiguramo da su sredstva koja se drže na vašem računu primjereno „zaštićena”. To znači da će se sredstva koja primimo, a koja odgovaraju elektroničkom novcu koji se nalazi na vašem računu, držati na jednom ili više odvojenih bankovnih računa odvojeno od naših vlastitih sredstava. U slučaju naše nesolventnosti, ta će sredstva činiti fond imovine koji je odvojen od naše stečajne mase i upravitelj će imati pravo nadoknaditi vam troškove iz tog fonda (u prednosti u odnosu na ostale povjerioce).
Elektronički novac koji se drži na računu pripada fizičkoj ili pravnoj osobi koja je registrirana kao vlasnik računa. Nijedna osoba osim vlasnika računa nema nikakva prava u vezi sa stanjem na računu (ili povezanim zaštićenim sredstvima). Ne smijete dodijeliti ili prenijeti svoj račun trećoj strani ili na bilo koji drugi način dati bilo kojoj trećoj strani pravni ili pravični interes nad njim.
Registracija računa
Kako biste koristili naše usluge, prvo morate otvoriti račun registracijom svojih podataka na našoj web stranici ili mobilnoj aplikaciji. Kao dio procesa registracije morat ćete prihvatiti ovaj korisnički ugovor i našu politiku privatnosti te morate imati pravnu sposobnost da ih prihvatite. Ako naručite dodatne usluge, od vas se može tražiti da prihvatite dodatne uvjete i odredbe.
Morate imati 18 ili više godina da biste otvorili račun i koristili naše usluge. Otvaranjem računa izjavljujete da imate 18 ili više godina. Ovo se ne odnosi na proizvode za koje postavljamo različitu dobnu granicu. U bilo kojem trenutku možemo zatražiti da dostavite dokaz o svojoj dobi.
Možete otvoriti samo jedan račun osim ako izričito ne odobrimo otvaranje dodatnih računa.
Račun možete otvoriti samo ako ste stanovnik u nadležnost u kojoj Gemini može poslovati. Otvaranjem računa izjavljujete i jamčite nam da vaše otvaranje računa ne krši zakone ili propise koji se na vas odnose.
Ne možete otvoriti račun ako živite u određenim nadležnostima. Možemo prema vlastitom nahođenju odlučiti prekinuti i ograničiti naše usluge u bilo kojoj nadležnosti u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti.
Tijekom postupka registracije od vas će se tražiti da:
 1. pružite osobne podatke i popratne dokumente (uključujući vaše puno ime, adresu stanovanja i poštanski broj, broj mobitela, adresu e-pošte, datum rođenja i određene oblike identifikacije), te druge dokaze koje možemo tražiti od vas kako bismo mogli provjeriti vaš identitet i na drugi način u skladu s našim zakonskim i regulatornim obvezama;
 2. koristite svoju adresu e-pošte kao korisničko ime prilikom postavljanja računa;
 3. odaberete lozinku koja zadovoljava naše minimalne sigurnosne zahtjeve;
 4. unesete kod za dvofaktorsku autentifikaciju koji vam je Gemini poslao na vaš mobilni uređaj;
 5. potvrdite svoju adresu e-pošte; i
 6. pročitate i prihvatite ovaj korisnički ugovor i politiku privatnosti.
Sve informacije koje pružite tijekom postupka registracije računa ili bilo kada nakon toga moraju biti istinite, točne i ažurne. Nakon što primimo i odobrimo vašu prijavu, poslat ćemo potvrdu na vašu adresu e-pošte.
Ako niste potrošač, mikropoduzeće ili dobrotvorna organizacija kako je definirano u Uredbama Europske unije (usluge plaćanja) iz 2018. („PSR-ovi”), suglasni ste da vam nismo obavezni pružiti bilo koju informaciju ili se u bilo kojem drugom pogledu pridržavati dijela 3 PSR-ova i da nismo obvezni pridržavati se nijednog propisa iz uredbi 86(1), 86(2), 88(5), 88(60), 96, 98, 100, 1001, 104, 112 ili 113 PSR-a.
Upravljanje računom
Podložno zadovoljavajućem dovršetku postupka prijave navedenog u gornjem odjeljku „Registracija računa”, možete početi upravljati i koristiti svoj račun putem web stranice i/ili mobilne aplikacije.
Morate osigurati da su podaci zabilježeni na vašem računu istiniti, točni i ažurni u svakom trenutku i mi nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak koji proizlazi iz vašeg propusta da to učinite. U svakom trenutku od vas možemo zatražiti potvrdu točnosti vaših podataka ili dostavljanje dokumenata ili drugih dokaza.
Pristup računu
Dopušteno vam je pristupiti svom računu samo pomoću vjerodajnica za prijavu na račun i drugih potrebnih oblika provjere autentičnosti. Zahtijevamo autentifikaciju s više faktora kako bismo zaštitili vaš račun. Kao rezultat toga, morate koristiti najmanje dva oblika provjere autentičnosti kada pristupate svom računu i obavljate određene operacije na svom računu.
Oblici višefaktorske provjere autentičnosti uz vaše vjerodajnice za prijavu mogu uključivati verifikacijske tokene dostavljene putem SMS-a ili određene i podržane aplikacije za dvofaktorsku provjeru autentičnosti („2FA”). Ako odlučite instalirati i koristiti 2FA aplikaciju na uređaju (npr. telefonu ili tabletu) na kojem je operativni sustav na bilo koji način neovlašteno mijenjan, činite to na vlastitu odgovornost. To uključuje, ali nije ograničeno na, „rooted” (Android) ili „jailbroken” (iOS) uređaj. Zadržavamo pravo prema vlastitom nahođenju zabraniti pristup s bilo kojeg uređaja ili putem bilo kojeg uređaja na kojem je operativni sustav bio ili se sumnja da je bio modificiran ili neovlašteno mijenjan. Suglasni ste da možemo dati vaše 2FA podatke pružatelju usluga treće strane kako bismo vam pomogli u autentifikaciji.
Suglasni ste da ste sami odabrali svoje vjerodajnice za prijavu na račun i sve druge potrebne oblike provjere autentičnosti, gdje je to primjenjivo. Također se slažete da ćete svoje vjerodajnice za prijavu na račun i sve druge potrebne oblike provjere autentičnosti, uključujući ključeve sučelja za programiranje aplikacije („API”), čuvati povjerljivima i odvojeno jedne od drugih, kao i odvojeno od svih drugih informacija ili dokumenata koji se odnose na vaš račun.
Suglasni ste i razumijete da ste isključivo vi odgovorni (i nećete nas smatrati odgovornima) za upravljanje, praćenje i održavanje sigurnosti vaših vjerodajnica za prijavu i svih drugih potrebnih oblika provjere autentičnosti, uključujući vaše API ključeve. Nadalje se slažete i razumijete da mi nismo odgovorni (i nećete nas smatrati odgovornima) za bilo kakav neovlašteni pristup ili korištenje vašeg računa.
Ako primijetite bilo kakvu neovlaštenu ili sumnjivu aktivnost na svom računu, pošaljite e-poruku na support@gemini.comilifraud@gemini.comi odmah nas obavijestite.
Sigurnost računa
Morate zaštititi svoj račun i čuvati podatke o svom računu i sigurnosne vjerodajnice (zajedničkim nazivom „sigurnosni detalji”) sigurnima i povjerljivima u svakom trenutku. Ne smijete otkriti svoje sigurnosne podatke niti dopustiti da ih netko drugi koristi. Preporučljivo je redovito mijenjati lozinku (najmanje svaka tri (3) do šest (6) mjeseci) kako biste smanjili rizik od proboja sigurnosti u vezi s vašim računom.
Preporučujemo da ne činite sljedeće:
 1. odaberete sigurnosne detalje koje netko drugi može lako pogoditi;
 2. prijavite se na uređaj ako nemate potpunu kontrolu nad njim ili ako nije u vašem posjedu;
 3. ostavite bez nadzora bilo koji uređaj s kojeg ste se prijavili na svoj račun;
 4. ostanete prijavljeni na svoj račun kada ne pristupate našim uslugama; ili
 5. zapišete svoje podatke za prijavu na račun na mjesto gdje se mogu lako otkriti i/ili nisu dobro prikriveni.
Ako znate ili sumnjate da su vaši sigurnosni podaci izgubljeni, ukradeni, neovlašteno prisvojeni, neovlašteno korišteni ili na drugi način ugroženi, savjetujemo vam da ih odmah promijenite. Također nas morate obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja kontaktiranjem korisničke podrške ako saznate za bilo kakav gubitak, krađu, zlouporabu ili neovlašteno korištenje vašeg računa i sigurnosnih podataka.
Ako vam trebamo reći (ili sumnjamo) da je na vašem računu bilo prijevarne aktivnosti ili da bi sigurnost vašeg računa mogla biti ugrožena, upotrijebit ćemo najbrži i najsigurniji način da vas kontaktiramo.
Preporučujemo da redovito provjeravate svoje stanje i povijest transakcija kako biste identificirali potencijalno neovlašteno korištenje vašeg računa i provjerili transakcije koje ne prepoznajete.
Ako mislite da je transakcija koju niste autorizirali obrađena ili da je transakcija netočno izvršena, morate nas odmah obavijestiti kontaktiranjem korisničke podrške kako bi vaš račun mogao biti blokiran za daljnju upotrebu. Daljnje pojedinosti o netočnim i neovlaštenim plaćanjima navedene su u odjeljku „Neovlaštena plaćanja”.
Obustava računa
Možemo u bilo kojem trenutku obustaviti vaš račun bez prethodne obavijesti ako:
 1. prekršite bilo koji uvjet ovog korisničkog ugovora ili bilo koji drugi uvjet primjenjiv na određene usluge obuhvaćene posebnim uvjetima i odredbama;
 2. kršite ili imamo razloga vjerovati da kršite bilo koji zakon ili propis koji se odnosi na vas ili vaše korištenje računa i/ili naših usluga;
 3. imamo razloga vjerovati da ste na bilo koji način uključeni u bilo koju prijevarnu aktivnost, pranje novca, financiranje terorizma ili drugu kriminalnu aktivnost;
 4. to od nas zahtijeva zakon ili regulator, ili to moramo učiniti kako bismo ispunili svoje zakonske ili regulatorne obveze; ili
 5. razumno sumnjamo da je došlo do neovlaštenog ili prijevarnog korištenja vašeg računa ili da je bilo koja od njegovih sigurnosnih značajki ugrožena.
Obavijestit ćemo vas ili prije obustave ili, ako prethodna obavijest nije moguća u danim okolnostima, odmah nakon obustave, osim ako nam zakon ne zabranjuje da vas obavijestimo.
Ukinut ćemo obustavu čim to bude izvedivo nakon što razlozi za prestanak korištenja prestanu postojati i obavijestit ćemo vas telefonom ili e-poštom kada pristup vašem računu više ne bude obustavljen.
Zatvaranje računa
Svoj račun možete zatvoriti u bilo kojem trenutku kontaktiranjem korisničke podrške.
Ako na vašem računu postoji saldo u trenutku njegovog zatvaranja, tražit ćemo od vas da povučete svoja sredstva u razumnom vremenskom roku, a tijekom tog vremena vaš će račun biti dostupan samo u svrhu povlačenja preostalog stanja. Nakon isteka tog razdoblja nećete moći pristupiti svom računu, ali možete povući sva preostala sredstva tako što ćete kontaktirati korisničku podršku i zatražiti da vam se sredstva pošalju na način koji je za nas razumno prihvatljiv.
Ako nakon zatvaranja računa želite pristupiti svojoj povijesti transakcija, morat ćete kontaktirati korisničku podršku i zatražiti informacije.
Možete povući svoja sredstva i pristupiti svojoj povijesti transakcija u razdoblju od šest godina od datuma zatvaranja vašeg računa, ali predlažemo da povučete svoja preostala sredstva što je prije moguće jer ona neće donositi nikakve kamate dok su na vašem računu.
Zadržavamo pravo provedbe svih potrebnih provjera pranja novca, financiranja terorizma, prijevare ili drugih nezakonitih aktivnosti prije nego što odobrimo bilo kakvo povlačenje vaših sredstava, uključujući i povrat bilo kakvih sredstava nakon što zatvorite svoj račun.
Zatvaranjem vašeg računa ovaj korisnički ugovor prestaje automatski i s trenutnim učinkom.

Korištenje vašeg računa

Stanje na računu
Stanje na vašem računu predstavlja iznos elektroničkog novca koji je dostupan za isplatu s vašeg računa, podložno uvjetima ovog korisničkog ugovora. Ako imate saldo, nećete primati kamate niti bilo koju drugu zaradu na saldu.
Ne morate stalno održavati salso, ali ako koristite svoj račun za plaćanja, morate imati dovoljno sredstava na računu da pokrijete iznos plaćanja.
Stanje na svom računu možete dobiti na sljedeći način:
 1. učitavanjem sredstava; ili
 2. primanjem prijenosa od drugog vlasnika Geminijevog računa.
Daljnji detalji o svakoj od ovih metoda za dobivanje stanja navedeni su u nastavku.
Moći ćete vidjeti svoje stanje putem svog računa. Preporučujemo da redovito provjeravate svoj saldo kako biste identificirali potencijalno neovlašteno korištenje vašeg računa. Trebali biste prijaviti sve nepravilnosti ili razjasniti sva pitanja koja imate što je prije moguće kontaktiranjem korisničke podrške. Imajte na umu da vam nećemo vratiti novac u skladu s uvjetima ovog korisničkog ugovora ako nam ne skrenete pozornost na neovlašteno plaćanje ili netočno izvršenu transakciju bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od trinaest (13) mjeseci od datum transakcije, osim ako vam nismo poslali informacije koje smo vam trebali poslati, a koje se odnose na tu transakciju.
Priznat ćemo sva sredstva primljena od vas ili za vas putem prijenosa od drugog vlasnika Geminijevog računa na vaš račun. Ako primite sredstva na svoj račun, poslat ćemo vam obavijest e-poštom i prikazati uplatu u vašoj povijesti transakcija, zajedno s datumom primitka (datum valute) i, ako je primjenjivo, bilo kojim korištenim tečajem. Svaka transakcija dobiva jedinstveni ID transakcije i prikazuje se u povijesti transakcija.
Morate biti svjesni da primitak sredstava na vaš račun ne znači nužno da se te transakcije ne mogu poništiti. Zadržavamo pravo poništenja plaćanja ako ste vi ili vaša banka ili pružatelj usluga plaćanja izvršili povrat ili na neki drugi način poništili (ili je razumno vjerojatno da će izvršiti povrat ili na drugi način poništiti) prijenos ili drugu uplatu koja je korištena za financiranje uplate na vaš račun.
Učitavanje sredstava
Možete prenijeti sredstva tako da posjetite našu web stranicu ili mobilnu aplikaciju, prijavite se na svoj račun i pratite relevantne upute za učitavanje. Može vam se prikazati više različitih metoda učitavanja, ovisno o tome koje ste metode plaćanja dodali na svoj račun i koji su vam metodi plaćanja dostupni.
Metode učitavanja su usluge plaćanja koje pružaju financijske institucije trećih strana (na primjer, izdavatelj platne kartice koju koristite za učitavanje sredstava ili pružatelji izravnih bankarskih usluga trećih strana) i nisu dio naše usluge. Ne jamčimo korištenje bilo koje određene metode učitavanja koja je dostupna i možemo promijeniti ili prekinuti prihvaćanje bilo koje metode učitavanja u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Bez obzira na bilo što u ovom korisničkom ugovoru, nećemo biti odgovorni za plaćanje učitavanja dok ne primimo učitana sredstva.
Od vas se može tražiti da odgovorite na sigurnosna pitanja ili da dovršite druge aktivnosti koje mi ili pružatelj usluga plaćanja koje koristite za učitavanje sredstava na svoj račun možemo razumno zahtijevati kako bismo osigurali odgovarajuću autorizaciju transakcije učitavanja.
Ako odlučite prenijeti sredstva koristeći način plaćanja koji može predmet prava na traženje povrata sredstava („chargeback”) kao što je (ali ne ograničavajući se na) kreditnu ili debitnu karticu ili izravno zaduženje, izjavljujete da nećete koristiti takav povrat osim za neovlaštenu uporabu načina plaćanja ili za naše kršenje ovog korisničkog ugovora što bi rezultiralo vašim pravom na povrat učitanog iznosa. U suprotnom, ne možete izvršiti storniranje bilo koje transakcije učitavanja ili dopustiti storniranje bilo koje transakcije učitavanja iz razloga za koje nismo odgovorni uključujući (ali ne ograničavajući se na) nedovoljan saldo na računu za način plaćanja.
Ako storniranje ili poništenje transakcije učitavanja rezultira negativnim saldom na vašem računu, od vas će se tražiti da otplatite takav negativni saldo učitavanjem dovoljno sredstava na svoj račun. Ako tako ne učinite, to predstavlja kršenje ovog korisničkog ugovora. Otplata negativnog salda dospijeva odmah bez prethodne najave. Zadržavamo pravo, u bilo kojem trenutku, poslati vam podsjetnike ili poduzeti druge mjere naplate dugova uključujući, ali ne ograničavajući se na davanje ovlaštenja agenciji za naplatu dugova ili odvjetnicima ili podnijeti tužbu na sudu.
Učitana sredstva bit će doznačena na vaš račun nakon što ih primimo. Neke transakcije učitavanja, kao što su one putem kreditne ili debitne kartice ili izravnog zaduženja, odmah će biti pripisane vašem računu, ali podložne su poništenju ako stvarna sredstva ne stignu do nas u razumnom roku, u kojem slučaju ćemo takvu poništenu transakciju odbiti sa stanja vašeg računa. Ako je stanje na vašem računu nedovoljno, zadržavamo pravo tražiti od vas povrat.
U svrhu transakcije učitavanja putem metode plaćanja, mi smo institucija za elektronički novac i izdat ćemo elektronički novac u zamjenu za učitana sredstva. Nećemo djelovati kao pružatelj usluga plaćanja kada primamo takva sredstva.
Ne smijete izvršiti učitavanje putem metode plaćanja ako niste imenovani nositelj te metode plaćanja. Svako kršenje ovog zahtjeva shvaćamo vrlo ozbiljno i svaki pokušaj korištenja metode plaćanja čiji niste imenovani vlasnik tretirat ćemo kao prijevaru.
Učitavanja mogu podlijegati ograničenjima učitavanja zbog sigurnosnih i pravnih zahtjeva. Ta se ograničenja postavljaju dinamički ovisno o vašem statusu verifikacije i načinu prijenosa koji želite koristiti. Trebali biste znati da, ovisno o vašem statusu verifikacije, vaša ograničenja učitavanja mogu biti viša od ograničenja povlačenja ili prijenosa. Ta će vam ograničenja biti prikazana prije učitavanja sredstava.
Slanje uplata
Prilikom slanja uplate od vas će se tražiti da nam dostavite potrebne podatke koje ćete morati dati, a koji će uključivati jedinstvenu oznaku u skladu s kojom ćemo izvršiti vaše plaćanje.
Da biste poslali uplatu, morate autorizirati uplatu svojim podacima za prijavu i lozinkom. Također vam možemo postaviti dodatna sigurnosna pitanja u vezi s vama ili vašim računom.
Smatrat će se da ste odobrili plaćanje ako je dana odgovarajuća uputa:
 1. u skladu s ovim korisničkim ugovorom i svim važećim sigurnosnim postupcima;
 2. u skladu s bilo kojim posebnim dogovorima postignutim s vama i uređenim zasebnim odredbama i uvjetima, koji su ovdje uključeni referencom u mjeri u kojoj je to primjenjivo; ili
 3. putem TPP-a.
Svaki primatelj uplate koju želite poslati preko nas mora imati adresu e-pošte ili drugi važeći način identifikacije koji Gemini povremeno određuje. Kada se od vas traži da navedete pojedinosti o primateljevoj adresi e-pošte ili drugom načinu identifikacije, gdje je to primjenjivo, morate dobro paziti da pravilno upišete točne podatke o tome kome želite poslati novac. Te podatke koristimo kao jedinstveni identifikator za određivanje namjeravanog primatelja uplate za koju nam dajete upute da je obradimo.
Ako je adresa e-pošte željenog primatelja registrirana kod nas, sredstva će odmah biti doznačena na Geminijev račun povezan s tom adresom e-pošte. Nakon što su sredstva odobrena na račun primatelja, transakcija postaje nepovratna.
Ako adresa e-pošte primatelja nije registrirana kod nas, poslat ćemo e-poštu obavijesti na tu adresu e-pošte s uputama o tome kako zatražiti i primiti uplatu. Ako primatelj ne zatraži plaćanje u roku od 14 dana, transakcija će biti poništena i sredstva će vam biti vraćena.
Ako osoba primi obavijest o plaćanju od nas u kojoj je navedeno da ste joj poslali sredstva na adresu e-pošte koja nije registrirana, neće joj biti odobrena uplata dok je ne zatraži u skladu s uputama navedenim u e-poruci. Do tada neće postojati nikakav ugovorni ili fiducijarni odnos između nas i namjeravanog primatelja. Sredstva ostaju vaša.
Plaćanja mogu biti predmet ograničenja plaćanja zbog sigurnosnih i pravnih zahtjeva. Ova ograničenja bit će vam prikazana prije autorizacije plaćanja. Trebali biste osigurati da su vaša ograničenja dovoljna za pokrivanje uplate koju namjeravate izvršiti. Trebate znati da primatelj uplate također može biti podložan ograničenjima potrošnje i povlačenja te da to može utjecati na primateljev pristup sredstvima koja namjeravate poslati.
Ako izvršite uplatu koristeći svoj račun, mi ćemo oduzeti iznos uplate s vašeg salda. Nećemo vam dopustiti da izvršite bilo kakva plaćanja sa svog računa ako bi to dovelo vaš račun u negativan saldo. Stoga biste trebali osigurati da imate dovoljan saldo prije slanja plaćanja.
Pogledajte odjeljak „Neovlaštena plaćanja” za detalje o netočnim i neovlaštenim plaćanjima.
Financiranje kupnje kriptoimovine
Svoj račun možete koristiti za financiranje kupnje kriptoimovine. Kada postavite narudžbu za kriptoimovinu, puni iznos potrebnog elektroničkog novca se otkupljuje i stavlja na čekanje dok se vaša narudžba ne ispuni, ne istekne ili se ne bude otkazana. Svaki neispunjeni dio vaše narudžbe za kriptoimovinu ostat će na čekanju dok se ne ispuni, istekne ili ne bude otkazan. Svaka narudžba kriptoimovine koja premašuje iznos raspoloživih sredstava na vašem računu bit će odbijena.
Međutim, imajte na umu da Gemini ne pruža usluge razmjene, kliringa i skrbništva u skladu s ovim korisničkim ugovorom. Usluge razmjene, kliringa i skrbništva kriptoimovine pruža Gemini Intergalactic, podružnica Geminija. Gemini Intergalactic registriran je kod CBI-a kao pružatelj usluga virtualne imovine i može biti registriran kod nekih drugih regulatora financijskih usluga. Ti regulatori dostupni su ovdjena poveznici dotične zemlje EGP-a. Ako je Gemini Intergalactic registriran u zemlji, tijelo za registraciju bit će identificirano na poveznici zemlje. Ako primate usluge razmjene, kliringa ili skrbništva kriptoimovine od Gemini Intergalactic, takve usluge neće imati istu regulatornu zaštitu kao usluge koje pruža Gemini u skladu s ovim korisničkim ugovorom. Konkretno, nećete se moći obratiti Ombudsmanu za financijske usluge i mirovinu u slučaju pritužbe koja se odnosi na Gemini Intergalactic ili njegove usluge. Za više informacija o narudžbama kriptoimovine pogledajte korisnički ugovor Gemini Intergalactic.
Povlačenje ili opoziv vaše autorizacije za plaćanje
Ako koristite svoj elektronički novac u skladu s gornjim odjeljkom „Slanje uplata”, transakcija se izvršava odmah nakon autorizacije plaćanja. Nakon autorizacije nemate mogućnost povući ili opozvati plaćanje. Stoga vas molimo da pažljivo provjerite jesu li vaši podaci o plaćanju točni prije autorizacije plaćanja.
Ako koristite svoj elektronički novac u skladu s gornjim odjeljkom „Financiranje kupnje kriptoimovine”, suglasni ste da je vaša odgovornost otkazati bilo koju narudžbu kriptoimovine (u cijelosti ili djelomično) za koju ne želite da bude ispunjena podnošenjem zahtjeva za otkazivanje putem web stranice. Razumijete da možda nećete moći otkazati narudžbu za kriptoimovinu prije nego što se ispuni (u cijelosti ili djelomično) i da nismo odgovorni prema vama za dovršenje narudžbe za kriptoimovinu nakon što ste podnijeli zahtjev za otkazivanje.
Za zakazane narudžbe kriptoimovine koje se ne trebaju predati do dogovorenog datuma u budućnosti, možete povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku do kraja radnog dana prije datuma kada se transakcija treba izvršiti, slijedeći upute na web stranici. Ako valjano otkažete narudžbu kriptoimovine, sredstva koja se odnose na takvu transakciju zadržat ćemo na vašem računu i imat ćete pravo koristiti ta sredstva u skladu s ovim korisničkim ugovorom. Kada otkažete instrukciju plaćanja, možemo imati pravo naplatiti vam takav opoziv.
Odbijanje plaćanja
Možemo odbiti izvršiti instrukciju plaćanja ako:
 1. stanje na vašem računu u vrijeme instrukcije za plaćanje nije dovoljno da pokrije iznos plaćanja;
 2. vjerujemo da postupate u suprotnosti s ovim korisničkim ugovorom;
 3. smatramo da je transakcija potencijalno sumnjiva ili nezakonita; ili
 4. ne možemo izvršiti transakciju zbog grešaka, kvarova (mehaničkih ili drugih) ili odbijanja uzrokovanih trgovcima, procesorima plaćanja, kartičnim mrežama ili shemama plaćanja koje obrađuju transakcije.
Ako odbijemo izvršiti instrukciju plaćanja, osim ako bi informiranje ugrozilo razumne sigurnosne mjere ili bilo na neki drugi način nezakonito, obavijestit ćemo vas što je prije moguće, a u svakom slučaju do kraja radnog dana koji slijedi nakon dana kada smo primili instrukciju. Obično ćemo vas obavijestiti porukom o pogrešci na računu. U nekim slučajevima možemo vas također obavijestiti telefonom ili e-poštom.
Možete nas kontaktirati putem korisničke podrške na support@gemini.comkako biste nas pitali za naše razloge odbijanja izvršenja instrukcija za plaćanje i za objašnjenje kako možete ispraviti sve informacije koje imamo, a koje su dovele do našeg odbijanja da odobrimo instrukcije za plaćanje.
Pravo na kompenzaciju
Suglasni ste i razumijete da imamo pravo nadoknaditi: (i) negativna stanja na vašem računu prodajom potrebne količine kriptoimovine koja se drži u Gemini Intergalactic na otvorenom tržištu po cijeni koja nije niža od 5% ispod prevladavajuće tržišne cijene za nadoknadu takvih negativnih stanja; (ii) negativna stanja kriptoimovine koja se drži u Gemini Intergalactic kupnjom potrebne količine kriptoimovine po prevladavajućoj tržišnoj cijeni kako bi se takva negativna stanja nadoknadila elektroničkim novcem na vašem računu; i (iii) bilo koje i sve dugove prema Geminiju kroz izravnanje stanja vašeg računa ili bilo kojeg povezanog računa.
Gemini će vas odmah obavijestiti kada stanje vašeg računa postane negativno. Gemini će vas također obavijestiti dvadeset četiri (24) sata unaprijed prije nego što izvrši svoje pravo na kompenzaciju.
Zabranjene transakcije
Strogo je zabranjeno slati ili primati plaćanja kao naknadu za prodaju ili isporuku:
 1. duhanskih proizvoda;
 2. lijekova na recept iz nelicenciranih ili online ljekarni;
 3. droga i pribora za droge;
 4. oružja (uključujući, ali ne ograničavajući se na noževe, pištolje, vatreno oružje ili streljivo);
 5. deskremblera satelitske i kabelske televizije;
 6. pornografije, materijala za odrasle i materijala koji potiče nasilje, mržnju, rasizam ili koji se smatra opscenim;
 7. državnih osobnih iskaznica i licenci uključujući replike i novitete i sve krivotvorene proizvode ili krivotvorene dokumente;
 8. nelicenciranih ili ilegalnih lutrija ili usluga kockanja (uključujući, ali ne ograničavajući se na, ilegalno sportsko klađenje, kasino igre i poker igre);
 9. višerazinskog marketinga, piramidalnih prodaja ili Ponzi shema, matričnih programa ili drugih shema „brzog bogaćenja” ili programa ulaganja s visokim prinosom;
 10. brzih zajmova i zalagaonica; i
 11. bilo koje druge aktivnosti koja se smatra nezakonitom ili bilo koje stavke koja potiče ili olakšava nezakonitu aktivnost.
Strogo je zabranjeno koristiti svoj račun u bilo kakve nezakonite svrhe uključujući, ali ne ograničavajući se na prijevaru, financiranje terorizma i pranje novca. Prijavit ćemo svaku sumnjivu aktivnost relevantnim agencijama za provedbu zakona i poreze.
Ne možete koristiti naše usluge ako živite u određenim zemljama. Možemo prema vlastitom nahođenju odlučiti prekinuti i ograničiti naše usluge u određenim zemljama u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Zadržavamo pravo obustaviti ili ukinuti vaš račun u bilo kojem trenutku ako razumno vjerujemo da to treba učiniti prema zakonu ili kako bismo se pridržavali preporuka koje je izdalo relevantno državno tijelo ili priznato tijelo za sprječavanje financijskog kriminala.
Ako provedete ili pokušate provesti bilo koju transakciju koja krši zabrane sadržane u ovom odjeljku, zadržavamo pravo:
 1. poništiti transakciju;
 2. zatvoriti ili obustaviti vaš račun;
 3. prijaviti transakciju relevantnim agencijama za provedbu zakona ili poreznim agencijama; i/ili
 4. tražiti naknadu štete od vas.
Možemo vam naplatiti razumne troškove povezane s bilo kojom od gore navedenih radnji, uključujući pravne naknade i troškove, naknade agencijama za naplatu i sve primjenjive kamate.
Povlačenje sredstava
U bilo kojem trenutku možete zatražiti povlačenje svih ili dijela sredstava na vašem računu. Da biste to učinili, morate se prijaviti na svoj račun i odabrati način povlačenja te unijeti iznos koji želite povući. Isplata s vašeg računa je otkup elektroničkog novca.
Metode povlačenja su usluge plaćanja koje, barem djelomično, pružaju financijske institucije treće strane (na primjer, banka u kojoj imate bankovni račun). Ne jamčimo dostupnost bilo koje posebne metode povlačenja i možemo unijeti promjene kako bismo prekinuli određenu metodu povlačenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, sve dok vam je dostupna barem jedna metoda povlačenja. Ako uplatu od povlačenja primite uključenjem pružatelja usluga plaćanja (kao što je banka u kojoj imate bankovni račun), nećemo biti odgovorni za isplatu nakon što vaš pružatelj usluga plaćanja primi povučena sredstva.
Vaš račun podliježe ograničenjima povlačenja. Ta se ograničenja dinamički prilagođavaju ovisno o vrsti identifikacijske dokumentacije koju imamo o vama. Ova ograničenja bit će vam prikazana prije povlačenja sredstava. Prije unosa bilo kakvih sredstava na svoj račun, morate osigurati da vaša trenutna ograničenja povlačenja i potrošnje zadovoljavaju vaše zahtjeve za povlačenjem i potrošnjom jer vam zakonski ne možemo dopustiti da prekoračite ta ograničenja.
Ako vaš zahtjev za isplatu premašuje relevantno ograničenje, možemo odbiti vaš zahtjev i umjesto toga zatražiti da nam pošaljete dokumente koji potvrđuju vaš identitet i adresu prije nego što dopustite povlačenje sredstava ili da na drugi način surađujete s nama kako bismo potvrdili vaš identitet.
U svrhu transakcije isplate, mi smo platitelj, a ne pružatelj usluga plaćanja.
Ne smijete izvršiti isplatu na bankovni račun ili drugu metodu plaćanja ako niste imenovani vlasnik tog bankovnog računa ili druge metode plaćanja. Svako kršenje ovog zahtjeva shvaćamo vrlo ozbiljno i svaki pokušaj korištenja metode plaćanja čiji niste imenovani vlasnik tretirat ćemo kao prijevaru.
Morate osigurati da su podaci o plaćanju koje unosite prilikom podizanja sredstava točni i potpuni. Nećemo biti odgovorni za povučena sredstva koja su poslana na krivi račun ako je to zbog toga što ste dali netočne podatke o plaćanju. Prilikom isplate na bankovni račun morate provjeriti jesu li broj računa, sort code (ako je primjenjivo), IBAN i/ili BIC/SWIFT točni. Ako ste povukli sredstva na pogrešan račun, možete zatražiti da vam pomognemo u povratu sredstava. Međutim, možemo vam za to naplatiti naše razumne troškove. Konkretno, prema zakonu moramo uložiti razumne napore kako bismo povratili sredstva uključena u transakciju plaćanja, a ako to ne možemo učiniti, mi ćemo vam, nakon pisane obavijesti, pružiti sve dostupne relevantne informacije kako biste vi kao platitelj zatražili povrat sredstava.

Pružatelji usluga trećih strana

Imate pravo, u mjeri dopuštenoj zakonom, s obzirom na vaš račun, koristiti TPP (pružatelje usluge trećih strana).
Prihvaćate i suglasni ste da će, ako koristite TPP, takav TPP:
 1. u slučaju AISP-a, imati pristup vašem računu i svim transakcijama, podacima i drugim informacijama sadržanim u njemu (što može uključivati osjetljive osobne podatke);
 2. u slučaju PISP-a, moći dati upute za plaćanje kao da ste to vi ili ovlaštena strana koja djeluje u vaše ime; i
 3. u slučaju CBPII, moći zatražiti potvrdu o dostupnosti sredstava na vašem računu.
Također potvrđujete i suglasni ste da ćemo postupiti u skladu s takvim pristupom, uputama i zahtjevima kao da ste ih vi dali i da će biti učinkoviti kao da su vaši, neovisno o tome jesu li autorizirani ili ne. Izričito se odričete bilo kakve obveze povjerljivosti, bankovne tajne ili profesionalne tajne u vezi s takvim pristupom.
Pružatelju usluge trećih strana možemo uskratiti pristup vašem računu iz objektivnih (tj. razumno opravdanih) i propisno dokazanih razloga koji se odnose na neovlašteni ili lažni pristup računu od strane tog pružatelja usluge trećih strana, uključujući neovlašteno ili lažno pokretanje platne transakcije. Osim ako nam zakon ne zabranjuje davanje takve obavijesti, obavijestit ćemo vas na način koji smatramo najprikladnijim u okolnostima uskraćivanja pristupa i, osim ako nam zakon ne zabranjuje navođenje takvih razloga, razloge za odbijanje prije takvog odbijanja pristupa, osim ako to nije izvedivo, u kojem slučaju ćemo vas obavijestiti čim to bude izvedivo. Prihvaćate da se od nas može tražiti da incident prijavimo relevantnom nadležnom tijelu s pojedinostima o slučaju i razlozima za poduzimanje radnji.
Prihvaćate i suglasni ste da je vaša odgovornost, a ne odgovornost relevantnog pružatelja usluge trećih strana, da nas obavijestite o bilo kakvom neovlaštenom ili netočno izvršenom prijenosu sredstava ili bilo kakvom neizvršenom ili neispravnom prijenosu sredstava u skladu s ovim ugovorom, bez obzira na to što je prijenos relevantnih sredstva pokrenut putem pružatelja usluge trećih strana i nadalje da možemo zanemariti takvu obavijest primljenu od pružatelja usluge trećih strana.

Izjave

Učitavanja sredstava, primljena plaćanja, poslana plaćanja i povlačenja sredstava prikazani su u vašoj online povijesti transakcija zajedno s datumom primitka ili prijenosa (datum valute zaduženja) i, gdje je primjenjivo, tečajem koji je korišten. Svaka transakcija dobiva jedinstveni ID transakcije i prikazuje se u povijesti transakcija. Nećemo mijenjati niti dopunjavati podatke prikazane u vašoj online povijesti transakcija. Trebali biste navesti ovaj ID transakcije kada komunicirate s nama o određenoj transakciji.
Trebali biste redovito provjeravati svoju povijest transakcija. Trebali biste prijaviti sve nepravilnosti ili razjasniti sva pitanja koja imate što je prije moguće kontaktiranjem korisničke podrške.

Netočna i neovlaštena plaćanja

Netočno izvršenje
Ako smo netočno izvršili plaćanje na ili s vašeg računa, bez nepotrebnog odgađanja vratit ćemo iznos neizvršenog ili neispravnog plaćanja i, gdje je to primjenjivo, vratiti vaš račun u stanje u kojem bi bio da se neispravno plaćanje nije dogodio, ovisno o ostalim odredbama ovog odjeljka.
Nećemo biti odgovorni prema vama za ispravno izvršenje plaćanja ako je pružatelj platnih usluga namjeravanog primatelja (primatelja uplate) primio plaćanje.
Nećemo biti odgovorni prema vama za neizvršenje ili neispravno izvršenje platne transakcije ako ste nam dali pogrešne podatke o plaćanju, međutim uložit ćemo razumne napore kako bismo pokušali vratiti sredstva uključena u platnu transakciju. Za to vam možemo naplatiti naše razumne troškove.
Tamo gdje smo odgovorni prema vama prema odjeljku „Odgovornost” ovog korisničkog ugovora, imate pravo tražiti od nas sve naknade za koje ste vi odgovorni i sve kamate koje morate platiti kao posljedicu neizvršenja ili neispravnosti ili kašnjenja izvršenja platne transakcije za koju smo mi odgovorni.
Bez obzira na našu odgovornost, mi ćemo, na vaš zahtjev, odmah i bez naknade, nastojati ući u trag svakoj neizvršenoj ili pogrešno izvršenoj platnoj transakciji i obavijestiti vas o ishodu.
Neovlaštena plaćanja
Ako postoji plaćanje s računa koje niste autorizirali, vratit ćemo iznos neovlaštenog plaćanja i, gdje je primjenjivo, vratiti vaš račun u stanje u kojem bi bio da se neovlašteno plaćanje nije dogodilo, ovisno o ostalim odredbama ovog odjeljka.
Ako možemo dokazati da ste postupili prijevarno, nećemo biti odgovorni prema vama za neovlaštena plaćanja s računa.
Ako možemo pokazati da ste bili krajnje nemarni u čuvanju svojih sigurnosnih podataka, nećemo biti odgovorni za neovlaštena plaćanja s vašeg računa, osim ako:
 1. do gubitaka je došlo nakon što ste nas obavijestili o ugroženosti podataka za prijavu na vaš račun ili bilo kojeg uređaja koji ste koristili za pristup našim uslugama;
 2. nismo vam pružili način da nas obavijestite o ugroženosti podataka za prijavu na vaš račun ili bilo kojeg uređaja koji ste koristili za pristup našim uslugama; ili
 3. bili smo dužni primijeniti snažnu autentifikaciju korisnika kada je izvršena neautorizirana platna transakcija, ali to nismo učinili.
Bit ćete odgovorni za prvih 50 € za sve gubitke nastale u vezi s neovlaštenim transakcijama plaćanja koje proizlaze iz ugroženosti vaših sigurnosnih podataka. Nećete biti odgovorni za prvih 50 € gubitaka nastalih u vezi s neovlaštenim platnim transakcijama u sljedećim slučajevima:
 1. niste mogli znati da su vaši sigurnosni podaci bili ugroženi u trenutku kada su pogrešno korišteni; ili
 2. vaši sigurnosni podaci bili su ugroženi kao rezultat nečega što su učinili naši zaposlenici ili agenti.
Trebali biste nas bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti kontaktiranjem korisničke podrške ako saznate za gubitak, krađu, otuđivanje ili neovlašteno korištenje podataka za prijavu na vaš račun ili bilo kojeg uređaja koji koristite za pristup svom računu.
Tamo gdje smo odgovorni prema vama prema primjenjivim odjeljcima ovog korisničkog ugovora, vratit ćemo vam iznos neovlaštenog plaćanja čim to bude izvedivo, a najkasnije do kraja radnog dana nakon što smo saznali za neovlašteno plaćanje.
Nećemo vam vratiti novac ako nam ne skrenete pozornost na neautorizirano plaćanje ili netočno izvršenu transakciju bez nepotrebnog odgađanja i ni u kojem slučaju u roku od trinaest (13) mjeseci od datuma transakcije, osim ako vam nismo poslali informacije u vezi s transakcijom koju smo vam trebali poslati.
Ako niste potrošač ili mikropoduzeće kako je definirano u PSR (propisi o platnim uslugama), suglasni ste da vam nećemo izvršiti povrat novca ako nas ne obavijestite o neovlaštenom plaćanju ili netočno izvršenoj transakciji bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju u roku od šest (6) mjeseci od datuma transakcije.

Naknade

Ne namećemo naknade ili troškove za otvaranje i upravljanje računom i korištenje naših usluga. Međutim, imajte na umu da se na vas mogu odnositi drugi troškovi, porezi ili pristojbe koje mi ne naplaćujemo i/ili neće biti plaćene preko nas. Vi ste odgovorni za plaćanje takvih troškova, poreza i naknada tamo gdje se primjenjuju. Vaša je odgovornost odrediti koji se porezi, ako ih ima, primjenjuju na uplate koje izvršite ili primite, a vaša je odgovornost prikupiti, prijaviti i doznačiti točan iznos poreza odgovarajućim poreznim vlastima. Ako se od nas zahtijeva zadržavanje poreza, možemo odbiti te poreze od iznosa koji vam inače dugujemo i platiti ih odgovarajućem tijelu.

Odgovornost

U skladu s primjenjivim odjeljcima ovog korisničkog ugovora, mi ćemo biti odgovorni za svaki gubitak koji pretrpite kao rezultat našeg kršenja ovog korisničkog ugovora, međutim nismo odgovorni za bilo kakve gubitke koje možete pretrpjeti:
 1. ako ne možemo izvršiti svoje obveze prema ovom korisničkom ugovoru zbog neuobičajenih i nepredvidivih okolnosti izvan naše razumne kontrole, čije bi posljedice bile neizbježne unatoč svim nastojanjima da se postupi suprotno; ili
 2. zbog naših obveza prema važećim zakonima i propisima.
Također nećemo biti odgovorni za:
 1. prekid poslovanja;
 2. gubitak prihoda, ugleda, dobre volje, prilike ili očekivane uštede; ili
 3. bilo kakav gubitak ili štetu koja ne proizlazi izravno iz našeg kršenja ovog korisničkog ugovora.
Uložit ćemo razumne napore kako bismo vam učinili dostupnim vaš račun i usluge, ali nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu ako su nedostupni u bilo kojem trenutku ili ako je pristup prekinut.
Ništa u ovom korisničkom ugovoru nema namjeru, niti će imati učinak isključivanja ili ograničavanja naše odgovornosti za smrt ili tjelesne ozljede uzrokovane našim nemarom, prijevarom ili lažnim predstavljanjem, ili bilo koje druge odgovornosti koja se ne može ograničiti ili isključiti prema važećem zakonu.

Pritužbe

Ako želite uložiti pritužbu, obavijestite nas tako što ćete kontaktirati korisničku podršku kako bismo mogli istražiti okolnosti za vas. Morate jasno naznačiti da nam podnosite pritužbu. To nam pomaže da razlikujemo pritužbu od upita. Nastojat ćemo brzo i pošteno rješavati sve pritužbe u skladu s našim obvezama prema važećem zakonu. Na zahtjev vam također možemo dati dodatne pojedinosti o našem postupku za pritužbe.
Ako ste potrošač i ne riješimo vašu žalbu na vaše zadovoljstvo, možete je uputiti Ombudsmanu za financijske usluge i mirovinu. Ombudsmana za financijske usluge i mirovinu možete kontaktirati telefonom na +353 1 567 7000, poštom na adresu The Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2,D02 VH29, Irska; ili e-poštom na: info@fspo.ie. U svrhu podnošenja pritužbi Ombudsmanu za financijske usluge i mirovinu, potrošač također uključuje svakog trgovca pojedinca, partnerstvo ili registrirano tijelo koje ima godišnji promet od 3 milijuna eura ili manje (bez obzira na klasifikaciju kao poslovnog korisnika prema ovom ugovoru).
Za dodatne informacije pogledajte https://www.fspo.ie/make-a-complaint/.
Ako želite prijaviti stvarno ili potencijalno navodno kršenje prema Uredbi Europske unije (usluge plaćanja) iz 2018., izvješće se može poslati CBI-u kao zaštićena objava na sljedeće načine:
Telefon: 1890 130014: na pozive se odgovara od ponedjeljka do petka od 9.30 do 17.00
Pošta: PSD2 Disclosures Desk, Central Bank of Ireland, PO Box 11517, Spencer Dock, Dublin 1, D01 W920.
Provjerite je li  u predmetu vaše korespondencije sa Centralnom bankom navedeno „Navodno kršenje direktive PSD2”.

Izmjene korisničkog ugovora

Možemo, u bilo kojem trenutku i podložno važećem zakonu, promijeniti ili izbrisati bilo koju odredbu ili dodati nove odredbe ovom korisničkom ugovoru („Izmjena”).
Možemo predvidjeti neke od razloga bog kojih bi bilo pošteno da napravimo izmjene ovog korisničkog ugovora i naveli smo ih u nastavku, ali budući da ne možemo točno predvidjeti zašto bismo mogli morati napraviti izmjene ovog korisničkog ugovora, također možemo napraviti izmjene iz razloga koji nisu navedeni u nastavku.
Možemo promijeniti ovaj korisnički ugovor iz bilo kojeg razloga (uključujući sljedeće), pri čemu je svaka izmjena razuman i razmjeran odgovor na promjenu koja utječe na nas ili za koju razumno mislimo da će utjecati na nas:
 1. zbog promjene važećih zakona ili propisa (uključujući smjernice u industriji i kodekse prakse i odluke Ombudsmana za financijske usluge i mirovinu, regulatora ili suda), ili općenito u sustavima plaćanja. Na primjer, možda ćemo morati promijeniti zahtjeve za očuvanje sigurnosti vašeg računa kako bismo zadovoljili nove, više standarde postavljene zakonom;
 2. ako vam izmjena donodi korist, na primjer, prilikom uvođenja novih proizvoda ili usluga ili poboljšanja postojećih;
 3. da odražava promjenu u našim troškovima vođenja vašeg računa ili pružanja usluga, ili da promijeni način naplate usluga i proizvoda (kako bi odražavao način na koji ih korisnici koriste), na primjer, uvođenjem nove naknade;
 4. tehnološki razvoj (ili očekivani razvoj) (uključujući sustave koji se koriste za vođenje poslovanja) ili kao odgovor na moguće rizike za sigurnost vašeg računa, na primjer, promjenom sigurnosnih koraka koje morate slijediti da biste pristupili svom računu ili koristili naše usluge; ili
 5. kako bismo odgovorili na bilo koju drugu promjenu koja utječe na nas, ako je pošteno prenijeti učinke promjene na vas, na primjer, u skladu s razvojem u prekograničnim plaćanjima.
Možemo izvršiti izmjene iz bilo kojeg drugog razloga koji ne možemo predvidjeti, na primjer, kako bismo odgovorili na promjene među našim konkurentima koje utječu na to kako vam želimo pružiti naše usluge.
Poslat ćemo vam obavijest o bilo kojoj izmjeni najmanje dva (2) mjeseca prije izvršenja izmjene. Predložena izmjena će automatski stupiti na snagu na datum naveden u našoj obavijesti, osim ako nam ne kažete da želite raskinuti ovaj korisnički ugovor prije datuma kada takva izmjena stupi na snagu. Nećemo naplatiti nikakve naknade za raskid ako raskinete ovaj korisnički ugovor u ovim okolnostima. Ako ne uložite prigovor prije datuma kada takva izmjena stupi na snagu, smatrat će se da ste pristali na takvu izmjenu.
Možemo vas odlučiti obavijestiti o svim izmjenama u skladu s gornjom odredbom putem e-pošte ili putem vašeg računa ili na bilo koji drugi način dopušten važećim zakonom.

Raskid

Možemo u bilo kojem trenutku ukinuti vaš račun bez prethodne obavijesti ako:
 1. prekršite bilo koji uvjet ovog korisničkog ugovora ili bilo koji drugi uvjet primjenjiv na određene usluge obuhvaćene posebnim uvjetima i odredbama;
 2. kršite ili imamo razloga vjerovati da kršite bilo koji zakon ili propis koji je primjenjiv na vaše korištenje naših usluga; ili
 3. imamo razloga vjerovati da ste na bilo koji način uključeni u bilo koju prijevarnu aktivnost, pranje novca, financiranje terorizma ili drugu kriminalnu aktivnost.
Možemo ukinuti vaš račun ili bilo koju uslugu plaćanja povezanu s njim iz bilo kojeg razloga uz obavijest dva (2) mjeseca unaprijed.
Možete ukinuti svoj račun kod nas u bilo kojem trenutku.
Ovaj se korisnički ugovor automatski raskida ukidanjem vašeg računa.
Zajedno s obavijesti o raskidu ili u bilo kojem trenutku nakon toga možemo vam dati razumne upute o tome kako povući preostala sredstva na vašem računu.

Podaci

Izričito dajete privolu da pristupimo, obradimo i zadržimo sve podatke koje nam dostavite u svrhu pružanja usluga plaćanja. To ne utječe na naša prava i obveze prema zakonodavstvu o zaštiti podataka. Ovaj pristanak možete povući zatvaranjem svog računa. Ako povučete privolu na ovaj način, prestat ćemo koristiti vaše podatke u tu svrhu, ali možemo nastaviti obrađivati vaše podatke u druge svrhe kada za to imamo drugu zakonsku osnovu, kao što je zakonska obveza da vodimo evidenciju o transakcijama.
Obrada vaših podataka regulirana je našom politikom privatnosti koja se može pronaći na našoj web stranici i mobilnoj aplikaciji. Prihvaćanjem ovog korisničkog ugovora, također se slažete s uvjetima naše politike privatnosti. Trebali biste ispisati i čuvati kopiju politike privatnosti zajedno s ovim korisničkim ugovorom.

Razno

Naša prava i obveze prema ovom korisničkom ugovoru možemo prenijeti na drugu tvrtku u bilo kojem trenutku, uz pismenu obavijest dva (2) mjeseca unaprijed. Ako to učinimo, vaša prava prema ovom korisničkom ugovoru neće biti pogođena.
Možemo sklopiti podugovor za bilo koju od naših obveza prema ovom korisničkom ugovoru. Ne smijete prodati, dodijeliti ili prenijeti svoja prava ili obveze prema ovom korisničkom ugovoru.
Ako se za bilo koju odredbu ovog korisničkog ugovora utvrdi da je ništavna ili neprovediva prema primjenjivom zakonu, sve ostale odredbe ovog korisničkog ugovora i dalje će biti valjane i provedive.
Zajedno s politikom privatnosti, ovaj korisnički ugovor predstavlja cjelokupni ugovor između vas i nas koji se odnosi na vaš račun i usluge i zamjenjuje bilo koji drugi prethodni ugovor između vas i nas koji se odnosi na vaš račun i usluge. Za korištenje dodatnih usluga možda ćete morati prihvatiti dodatne uvjete i odredbe o kojima ste obaviješteni kada naručujete ili koristite takve usluge.
Niti jedna treća strana koja nije strana ovog korisničkog ugovora nema pravo provoditi bilo koju od odredbi ovog korisničkog ugovora.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovaj korisnički ugovor reguliran je zakonima Irske i podliježe neisključivoj nadležnosti irskih sudova, osim u slučajevima u kojima su obvezni zakoni zemlje u kojoj imate prebivalište povoljniji za vas od irskog zakona, u kojem slučaju možete zahtijevati sva prava koja imate prema obveznim zakonima zemlje u kojoj imate prebivalište.

The most trusted crypto-native finance platform

Create a free Gemini account in minutes