Back to all legal agreements

EEA Privacy Policy - Romanian

Last updated: February 13, 2023


Politica de confidențialitate

Bine ați venit! Vă mulțumim că vizitați Gemini, o platformă de active digitale. Utilizarea cuvintelor „Gemini”, „noi”, „nouă” sau „al nostru” se referă la Gemini Payments Europe Limited (GPEL) (număr de înregistrare 669681), cu sediul social la adresa 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, Irlanda și Gemini Intergalactic Europe Limited (GIEL) (număr de înregistrare 698251), cu sediul social la adresa 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, Irlanda, care, împreună, sunt operatorii comuni ai datelor dvs. cu caracter personal. Această Politică de confidențialitate vă este prezentată de GPEL și explică ce date cu caracter personal (așa cum sunt definite mai jos) colectăm, de ce le colectăm și cum le prelucrăm (așa cum sunt definite mai jos) în cursul furnizării accesului la acest site web, al utilizării aplicației Gemini, furnizării serviciilor de bani electronici ale GPEL și furnizării serviciilor de active digitale ale GIEL.
Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi. Așadar, indiferent dacă sunteți nou pe Gemini sau un client vechi, vă rugăm să vă faceți timp pentru a cunoaște și a vă familiariza cu politicile și practicile noastre. Nu ezitați să imprimați și să păstrați o copie a acestei Politici de confidențialitate, dar vă rugăm să înțelegeți că ne rezervăm dreptul de a modifica oricare dintre politicile și practicile noastre în orice moment. Dar nu vă faceți griji, puteți găsi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestei Politici de confidențialitate aici, pe această pagină.

1. Datele cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm

Așa cum este utilizat în această notificare, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică în viață care pot fi identificate direct din informațiile respective sau indirect împreună cu alte informații la care putem deține sau la care putem avea acces.  „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
A.Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs.
Putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal direct de la dvs.:
Informații de identificare: cum ar finumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală, numerele de identificare oficiale (care pot include codul de identificare fiscală sau echivalentul acestuia, numărul permisului de conducere, numărul pașaportului) și documentele de identitate oficiale;
 • Informații comerciale: cum ar fi activitatea de tranzacționare, activitatea privind ordinele, depozitele, retragerile, soldurile contului;
 • Informații financiare: cum ar fiinformații privind contul bancar, codul de identificare al băncii;
 • Informații de corespondență: cum ar fi informațiile pe care ni le furnizați prin corespondență, inclusiv deschiderea contului și asistența pentru clienți;
 • Informații senzoriale: cum ar fiimagini colectate pentru verificarea identității, înregistrări audio lăsate pe robotul telefonic;
 • Informații privind ocuparea forței de muncă: cum ar fidenumirea postului, sursa veniturilor; și
 • Informații tehnice: cum ar fi adresa dvs. IP, numele de domeniu, hardware-ul, sistemul de operare, browserul, activitatea sistemului, informațiile interne și externe legate de paginile Gemini pe care le vizitați, informațiile privind fluxul de clicuri și datele de geolocalizare.
B.     Datele cu caracter personal pe care le colectăm altfel decât direct de la dvs.
Putem colecta următoarele categorii de date cu caracter personal despre dvs. de la terți:
 • Informații de identificare: cum ar finumele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa poștală, unde vă aflați sau dacă sunteți angajat de un potențial client care reprezintă o instituție;
 • Informații financiare: cum ar fiinformații privind contul bancar, codul de identificare al băncii (din Plaid);
 • Informațiile despre tranzacții: cum ar fidatele publice din blockchain (bitcoin, ether și alteactive digitale nu sunt cu adevărat anonime).
 • Noi și orice alte persoane care pot corela adresa publică a activului dvs. digital cu alte date cu caracter personal despre dvs., vă putem identifica dintr-o tranzacție blockchain, deoarece, în anumite situații, datele cu caracter personal publicate pe un blockchain (cum ar fi adresa activului dvs. digital și adresa IP) pot fi corelate cu datele cu caracter personal pe care noi și alte persoane le putem avea. În plus, prin utilizarea tehnicilor de analiză a datelor pe un anumit blockchain, se pot identifica și alte date cu caracter personal despre dvs.); și
 • Informații suplimentare: acele informații suplimentare pe care echipa noastră responsabilă de conformitate le poate considera necesare pentru a se conforma obligațiilor noastre legale. Acestea  ar putea include, de exemplu, informații pe care ar putea fi necesar să le colectăm pentru a ne îndeplini obligațiile de a vă verifica identitatea și de a evalua riscurile de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului în temeiul Legii Justiției Penale din 2010 (cu modificările ulterioare).
De asemenea, putem verifica următoarele date cu caracter personal prin intermediul furnizorilor terți, cum ar fi furnizorii care pot verifica autenticitatea unui document de identitate sau în legătură cu abordarea riscurilor de spălare a banilor și/sau de finanțare a terorismului (în conformitate cu Justiției Penale din 2010 (cu modificările ulterioare)):
 • Informații de identificare: cum ar finumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa poștală, numerele de identificare oficiale (care pot include numărul individual pentru servicii publice sau echivalentul acestuia, numărul permisului de conducere, numărul pașaportului).
C.    Date cu caracter personal create despre dvs.
Este posibil să creăm date cu caracter personal despre dvs., cum ar fi înregistrări ale interacțiunii dvs. cu noi sau cu serviciile noastre și detalii despre conturile dvs., sub rezerva legislației aplicabile.
Datele cu caracter personal pe care le furnizați în timpul procesului de înregistrare pot fi păstrate, chiar dacă înregistrarea dvs. este lăsată incompletă sau abandonată.

2. Modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopurile pentru care le prelucrăm și temeiurile juridice pe baza cărora putem efectua o astfel de prelucrare sunt următoarele:
Categorii de date cu caracter personalScopul prelucrăriiTemeiul juridic pentru prelucrare
 • Informații de identificare - Informații financiare - Informații senzoriale - Informații de corespondență - Informații tehnice - Informații despre tranzacții - Informații suplimentare

Înregistrarea și verificarea clienților: sunt necesare pentru conformitatea cu reglementările, inclusiv, dar fără a se limita la, „Cunoașterea clientului” și verificări împotriva spălării banilor; verificarea identității; verificarea prezenței pe listele de sancțiuni.

 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale. - Prelucrarea este necesară în legătură cu orice contract pe care îl puteți încheia cu noi sau pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract cu noi. - Avem un interes legitim în efectuarea prelucrării în scopul prevenirii spălării banilor, a încălcării sancțiunilor și a protecției împotriva fraudei (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt anulate de interesele dvs. sau de drepturile și libertățile fundamentale).
 • Informații de identificare - Informații comerciale - Informații financiare - Informații de corespondență - Informații senzoriale - Informații privind ocuparea forței de muncă - Informații tehnice - Informații despre tranzacții

Furnizarea serviciilor noastre către dvs. în conformitate cu termenii Acordului nostru de utilizare; îndeplinirea sarcinilor necesare pentru furnizarea serviciilor solicitate; comunicarea cu dvs. în legătură cu aceste servicii.

 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale. - Prelucrarea este necesară în legătură cu orice contract pe care îl puteți încheia cu noi sau pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract cu noi. - Avem un interes legitim în efectuarea prelucrării în scopul furnizării de servicii către dvs. (în măsura în care un astfel de interes legitim nu este anulat de interesele sau de drepturile și libertățile dvs. fundamentale). - Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru prelucrare (acest temei juridic este utilizat numai în legătură cu prelucrarea care este voluntară).
 • Informații de identificare - Informații comerciale - Informații de corespondență

Marketing: comunicarea cu dvs. prin orice mijloace (inclusiv prin e-mail, telefon, mesaj text, rețele sociale sau poștă), cu condiția să vă asigurați că astfel de comunicări vă sunt furnizate în conformitate cu legislația aplicabilă; și menținerea și actualizarea informațiilor dvs. de contact, dacă este cazul.

 • Avem un interes legitim în efectuarea prelucrării în scopul de marketing (în măsura în care un astfel de interes legitim nu este anulat de interesele sau de drepturile și libertățile dvs. fundamentale). - Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru prelucrare (acest temei juridic este utilizat numai în legătură cu prelucrarea care este voluntară).
 • Informații de identificare - Informații comerciale - Informații tehnice - Informații despre tranzacții

Protejarea securității și integrității serviciilor și sistemelor noastre.

 • Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale. - Prelucrarea este necesară în legătură cu orice contract pe care îl puteți încheia cu noi sau pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract cu noi. - Avem un interes legitim în efectuarea prelucrării în scopul asigurării securității serviciilor și sistemelor noastre (în măsura în care un astfel de interes legitim nu este anulat de interesele sau de drepturile și libertățile dvs. fundamentale).
 • Informații de identificare - Informații comerciale - Informații de corespondență - Informații despre tranzacții - Informații financiare

Dezvoltarea afacerilor; finanțe.

Prelucrarea este necesară în legătură cu orice contract pe care îl puteți încheia cu noi sau pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract cu noi; sau Avem un interes legitim în efectuarea prelucrării în scopul gestionării și desfășurării activității noastre (în măsura în care un astfel de interes legitim nu este anulat de interesele sau de drepturile și libertățile dvs. fundamentale); sau Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru prelucrare (acest temei juridic este utilizat numai în legătură cu prelucrarea care este voluntară).

 • Informații de identificare - Informații comerciale - Informații financiare - Informații de corespondență - Informații senzoriale - Informații privind ocuparea forței de muncă - Informații tehnice - Informații despre tranzacții - Informații suplimentare

Stabilirea, exercitarea și apărarea drepturilor noastre legale.

Prelucrarea este necesară pentru respectarea obligațiilor legale. Avem un interes legitim în efectuarea prelucrării în scopul stabilirii, exercitării și apărării drepturilor noastre legale (în măsura în care astfel de interese legitime nu sunt anulate de interesele dvs. sau de drepturile și libertățile fundamentale); sau

 • Informații comerciale - Informații financiare - Informații de corespondență - Informații senzoriale - Informații tehnice - Informații despre tranzacții

Optimizarea și îmbunătățirea serviciilor: identificarea problemelor legate de produsele și serviciile existente, planificarea îmbunătățirii produselor și serviciilor existente și crearea de noi produse și servicii.

Prelucrarea este necesară în legătură cu orice contract pe care îl puteți încheia cu noi sau pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract cu noi. Avem un interes legitim în efectuarea prelucrării în scopul îmbunătățirii produselor și serviciilor noastre (în măsura în care un astfel de interes legitim nu este anulat de interesele sau de drepturile și libertățile dvs. fundamentale). Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru prelucrare (acest temei juridic este utilizat numai în legătură cu prelucrarea care este voluntară).

 • Informații de identificare - Informații comerciale - Informații financiare - Informații de corespondență - Informații senzoriale - Informații privind ocuparea forței de muncă - Informații tehnice - Informații despre tranzacții - Informații suplimentare

Managementul riscului: audit, conformitate, controale și alte tipuri de management al riscului.

Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale. Avem un interes legitim în efectuarea prelucrării în scopul gestionării riscurilor la care este expusă activitatea noastră (în măsura în care un astfel de interes legitim nu este anulat de interesele sau de drepturile și libertățile dvs. fundamentale).

 • Informații de identificare - Informații comerciale - Informații financiare - Informații de corespondență - Informații senzoriale - Informații privind ocuparea forței de muncă - Informații tehnice - Informații despre tranzacții - Informații suplimentare

Prevenirea fraudei: detectarea, prevenirea și investigarea fraudei.

Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale. Prelucrarea este necesară în legătură cu orice contract pe care îl puteți încheia cu noi sau pentru a lua măsuri înainte de a încheia un contract cu noi. Avem un interes legitim în efectuarea prelucrării în scopul detectării și protejării împotriva fraudei (în măsura în care un astfel de interes legitim nu este anulat de interesele sau de drepturile și libertățile dvs. fundamentale). Am obținut consimțământul dvs. prealabil pentru prelucrare (acest temei juridic este utilizat numai în legătură cu prelucrarea care este voluntară).

Procesul decizional automatizat
Putem lua decizii automatizate în scopul detectării și prevenirii fraudei, a spălării banilor și/sau a finanțării terorismului.  Toate deciziile sunt supuse în cele din urmă examinării manuale, dar anumite tranzacții sau contul dvs. pot fi blocate temporar (în mod automat) de către sistemele noastre automatizate de monitorizare, până la examinarea manuală.  Acest lucru poate însemna că nu puteți utiliza contul și/sau accesa anumite fonduri până când decizia nu a fost examinată manual.
Sistemele noastre automatizate de monitorizare vor lua o astfel de decizie numai în cazul în care este detectată o activitate suspectă.

3. Cu cine este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal

Nu vom partaja datele dvs. cu caracter personal cu terțe părți, cu excepția cazurilor descrise mai jos:
 1. Furnizori de servicii.
  Este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu furnizori de servicii terți („procesatori”) care vor prelucra datele cu caracter personal în numele nostru în scopuri comerciale. Datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate pentru ca aceștia să ne poată furniza servicii, inclusiv verificarea identității, detectarea și prevenirea fraudelor, detectarea amenințărilor la adresa securității, procesarea plăților, asistență pentru clienți, analiza datelor, tehnologia informației, publicitate, marketing, prelucrarea datelor, infrastructura de rețea, stocare, monitorizarea tranzacțiilor și raportarea fiscală. Partajăm datele dvs. cu caracter personal cu acești procesatori numai pentru ca aceștia să ne poată furniza servicii și interzicem procesatorilor noștri să utilizeze sau să divulge datele dvs. cu caracter personal în orice alt scop. În cazul în care solicităm unei persoane împuternicite de către noi să prelucreze datele dvs. cu caracter personal, vom supune persoana împuternicită de către noi unor obligații contractuale obligatorii, astfel încât: (i) să prelucreze datele cu caracter personal numai în conformitate cu instrucțiunile noastre scrise prealabile; și (ii) să utilizeze măsuri pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal; împreună cu orice cerințe suplimentare în temeiul legislației aplicabile.
 2. Afiliați.
  Putem partaja datele dvs. cu caracter personal cu afiliații noștri, în scopurile descrise mai sus și în măsura în care este necesar pentru a vă oferi serviciile noastre. De exemplu, documentația AML colectată de un afiliat poate fi partajată cu alți afiliați.
 3. Autoritățile de aplicare a legii.
  Este posibil să fim obligați să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu autoritățile de aplicare a legii, cu funcționarii guvernamentali și autoritățile de reglementare.
 4. Operațiuni corporative.
  Putem divulga date cu caracter personal în cazul unei fuziuni, achiziții, reorganizări, vânzări de active sau al unei operațiuni corporative similare sau în cazul unui faliment sau al dizolvării.
 5. Consilieri profesioniști.
  Este posibil să partajăm datele dvs. cu caracter personal cu consilierii noștri profesioniști, inclusiv serviciile juridice, contabile sau alte servicii de consultanță în scopul auditurilor sau pentru a ne respecta obligațiile legale.
 6. Consimțământ.
  Putem partaja sau dezvălui datele dvs. cu caracter personal cu consimțământul dvs.
Transferurile internaționale de date cu caracter personal
Gemini operează la nivel internațional și multe dintre sistemele noastre își au sediul în filialele noastre din Statele Unite. Prin urmare, este posibil să fie necesar să transferăm datele dvs. cu caracter personal către afiliații sau terții noștri pentru a îndeplini scopurile descrise aici. Atunci când transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului Economic European, într-o țară terță care nu a fost stabilită de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal (cum ar fi SUA), ne asigurăm că sunt puse în aplicare măsuri de protecție adecvate. Mai exact, avem în vigoare Clauzele contractuale standard (SCC) aprobate de Comisia Europeană cu entitățile care prelucrează datele noastre situate în afara Uniunii Europene.
Atunci când accesați Gemini, este posibil să utilizăm practica standard de plasare a unor fișiere de date minuscule numite module cookie, module cookie flash, etichete pixel sau alte instrumente de urmărire (denumite în continuare „module cookie”) pe computerul dvs. sau pe alte dispozitive utilizate pentru a vizita Gemini. Utilizăm modulele cookie pentru a ne ajuta să vă recunoaștem în calitate de client, să colectăm informații despre utilizarea de către dvs. a Gemini pentru a ne personaliza mai bine serviciile și conținutul pentru dvs. și să colectăm informații despre computerul dvs. sau alte dispozitive de acces pentru: (i) a asigura conformitatea cu programul nostru împotriva spălării banilor („AML”) (ii) a ne asigura că securitatea contului dvs. nu a fost compromisă prin detectarea activităților neregulate, suspecte sau potențial frauduloase ale contului; (iii) a evalua și îmbunătăți serviciile și campaniile noastre publicitare.
De asemenea, puteți afla mai multe despre modulele cookie vizitândhttps://www.allaboutcookies.org, care include informații utile suplimentare despre modulele cookie și despre cum să blocați modulele cookie pe diferite tipuri de browsere și dispozitive mobile. Rețineți că, dacă respingeți modulele cookie, nu veți putea utiliza unele sau toate serviciile Gemini. Dacă nu sunteți de acord cu plasarea de module cookie pe dispozitivul dvs., vă rugăm să nu vizitați, să nu accesați și să nu utilizați Gemini.

5. Marketingul direct

Sub rezerva legilor și reglementărilor aplicabile, este posibil ca, din când în când, să vă trimitem materiale de marketing direct care promovează servicii, produse, facilități sau activități, folosind informațiile colectate de la sau despre dvs. Puteți renunța oricând la astfel de comunicări accesând fila Exchange din pagina Setări a contului. De asemenea, puteți renunța la astfel de comunicări urmând instrucțiunile furnizate în orice comunicare de marketing. Politica noastră este să nu furnizăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct pentru acele terțe părți fără consimțământul dvs.

6. Securitatea informațiilor

Nicio securitate nu este infailibilă, iar internetul este un mediu nesigur. Nu putem garanta securitatea absolută, dar depunem eforturi să vă protejăm pe dvs. și pe Gemini împotriva accesului neautorizat sau a modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor cu caracter personal pe care le colectăm și stocăm. Măsurile pe care le luăm includ criptarea comunicațiilor site-ului Gemini cu SSL; este necesară autentificarea în doi factori pentru toate sesiunile; revizuirea periodică a practicilor noastre de colectare, stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal; și restricționarea accesului la datele dvs. cu caracter personal pe baza principiului necesității de a cunoaște pentru angajații, contractanții și agenții noștri care fac obiectul unor obligații contractuale stricte de confidențialitate și care pot fi sancționați disciplinar sau concediați dacă nu își îndeplinesc aceste obligații.

7. Păstrarea datelor

Luăm măsuri rezonabile și practice pentru a ne asigura că datele dvs. cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care urmează să fie prelucrate.
Vom păstra copii ale datelor dvs. cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea atât timp cât menținem o relație continuă cu dvs. (de exemplu, dacă utilizați serviciile noastre) sau dacă datele dvs. cu caracter personal sunt necesare în legătură cu scopurile legale stabilite în această politică, pentru care avem un temei juridic valabil.
În plus, legea aplicabilă sau acțiunile în justiție în curs de soluționare ne pot solicita să păstrăm anumite tipuri de informații pentru o anumită perioadă de timp. Vom păstra informațiile dvs. pe durata perioadei de timp aplicabile și pentru perioade suplimentare, dacă este necesar. În perioadele menționate în acest paragraf, vom limita prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la stocarea și menținerea securității acestor date, cu excepția cazului în care aceste date trebuie să fie examinate în legătură cu orice acțiune în justiție sau orice obligație în temeiul legislației aplicabile. Odată ce perioadele de timp aplicabile pentru păstrarea datelor dvs. cu caracter personal s-au încheiat, fie: vom șterge definitiv sau vom distruge datele cu caracter personal relevante, fie vom anonimiza datele cu caracter personal relevante.

8. Drepturile legale

Aveți următoarele drepturi în conformitate cu legislația aplicabilă, sub rezerva anumitor excepții, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal:
 • Dreptul de acces. Puteți solicita o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Dreptul la rectificare.  Ne puteți solicita să corectăm orice date cu caracter personal inexacte sau incomplete.
 • Dreptul la ștergere. Puteți trimite o solicitare ca Gemini să șteargă datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. în anumite circumstanțe, de exemplu în cazul în care nu mai este necesar să le prelucrăm.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să restricționați sau să vă opuneți prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în anumite circumstanțe.
 • Dreptul de a vă opune. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe baza intereselor noastre legitime (sau a celor ale unei terțe părți).  Vom înceta prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea se bazează pe motive legitime convingătoare sau este necesară pentru exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție. În cazul în care utilizăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, puteți oricând să vă opuneți și să renunțați la viitoarele mesaje de marketing utilizând linkul de dezabonare din astfel de comunicări.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în format electronic și să le transmiteți unui alt operator de date.
 • Dreptul de retragere a consimțământului. În cazul în care solicităm și primim consimțământul dvs. de a prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru un anumit scop, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării noastre pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Biroul Comisiei pentru Protecția Datelor (DPC) în orice moment. Detaliile de contact ale DPC sunt disponibileaici.
Vă puteți exercita aceste drepturi în legătură cu oricare dintre sau ambele GPEL și GIEL, contactându-ne prin mijloacele prevăzute la rubrica următoare. GPEL va gestiona răspunsul la solicitarea dvs.
Atunci când tratăm cererile de exercitare a drepturilor dvs. de confidențialitate, verificăm identitatea părții solicitante pentru a ne asigura că aceasta este persoana îndreptățită legal să facă o astfel de cerere. Deși politica noastră este de a răspunde la aceste solicitări în mod gratuit, în cazul în care cererea dvs. este repetitivă sau excesiv de oneroasă, ne rezervăm dreptul de a vă percepe o taxă rezonabilă pentru îndeplinirea cererii dvs.

9. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această politică sau la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să solicitați exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, nu ezitați să ne trimiteți un e-mail la: privacy@gemini.com; sau să ne scrieți la: Gemini Payments Europe Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, North Dock, Dublin 1.  Întrebările sau preocupările dvs. vor fi direcționate către entitatea de control corespunzătoare, dar GPEL va fi principalul punct de contact responsabil de corespondența cu dvs.
De asemenea, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, trimițând un e-mail la DPO@gemini.com.
În cazul în care sunteți rezident al Uniunii Europene și considerați că nu am rezolvat în mod adecvat astfel de probleme, aveți dreptul de a contacta autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor.

The trusted crypto-native finance platform

Create a free Gemini account in minutes